زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان98)
کد : TPhD 9801
تاریخ شروع : 1398/04/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/12 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره تیر 98)
کد : UTEPT9804
تاریخ شروع : 1398/04/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/14 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9804
تاریخ شروع : 1398/04/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/03 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : سه شنبه 98/4/4 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 18مرداد 98)
کد : MCi9804
تاریخ شروع : 1398/04/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/09 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9804 عادي
کد : MC-9804
تاریخ شروع : 1398/04/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/19 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS
نام دوره : IELTS-9804
کد : I9804
تاریخ شروع : 1398/04/18
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/17 ساعت 12
هزینه : 14,300,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یکشنبه 98/5/29 عید سعید غدیر خم تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) سه شنبه 98/6/19 عاشورای حسینی (ع) تعطیل است . (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : Pre IELTS-9804
کد : PI9804
تاریخ شروع : 1398/04/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/19 ساعت 12
هزینه : 11,900,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12
ظرفیت باقیمانده : 20
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان 98)-C
کد : T-C9804
تاریخ شروع : 1398/04/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/04 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 6 تیر 98 ساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 5 تیر 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان 98)-C
کد : I-C9804
تاریخ شروع : 1398/04/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/04 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 6 تیر98 ساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 5 تیر 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم تیر 98)
کد : SP-9804
تاریخ شروع : 1398/04/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/06 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 9 تیرماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 5