زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پاییز 96)
کد : TPhD 9607
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 پنجشنبه 96/8/18 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 5 آبان 96)
کد : MCi9607
تاریخ شروع : 1396/07/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/09 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9607 عادي " A "
کد : MC-A9607
تاریخ شروع : 1396/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/02 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : MSRT-9606 عادي " B "
کد : MC-B9606
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 18/8/96 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9607
کد : T9607
تاریخ شروع : 1396/07/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/12 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 96/8/18 اربعین حسینی تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/8/26 رحلت حضرت رسول اکرم (ص) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
IELTS
نام دوره : IELTS-9607
کد : I9607
تاریخ شروع : 1396/07/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/12 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 96/8/18 اربعین حسینی تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/8/26 رحلت حضرت رسول اکرم (ص) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : TEST-9606
کد : TEST9606
تاریخ شروع : 1396/04/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/20 ساعت 16
هزینه : 1,000 ریال
روز و ساعت برگزاری :
ظرفیت باقیمانده : 3
نام دوره : test- لطفا ثبت نام نکنید
کد : 1111
تاریخ شروع : 1380/01/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/01 ساعت 16
هزینه : 1,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : dfsfds
ظرفیت باقیمانده : 7
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پاییز96)-D
کد : T-D9607
تاریخ شروع : 1396/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/04 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 6 مهرماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 5 مهرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پاییز96)-D
کد : I-D9607
تاریخ شروع : 1396/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/04 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 6 مهرماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 5 مهرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آبان 96)
کد : SP9608
تاریخ شروع : 1396/07/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/20 ساعت 16
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 22 مهر لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 4