زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 97)
کد : TPhD 9710
تاریخ شروع : 1397/09/29
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/28 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30 در صورتی که آزمون دکتری در تاریخ 97/12/3 برگزار شود، یک جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.
ظرفیت باقیمانده : 8
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره آبان 97)
کد : UTEPT9708
تاریخ شروع : 1397/08/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/13 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9708
تاریخ شروع : 1397/08/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/08 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 97/08/10 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 25 آبان 97)
کد : MCi9707
تاریخ شروع : 1397/07/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/29 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : MSRT-9710 عادي " B "
کد : MC-B9710
تاریخ شروع : 1397/10/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/10/05 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9708
تاریخ شروع : 1397/08/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/22 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج شنبه 97/08/24 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (زمستان 97)-B
کد : T-B9710
تاریخ شروع : 1397/08/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/07 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 آبان ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (زمستان 97)-B
کد : I-B9710
تاریخ شروع : 1397/08/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/07 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 آبان ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آذر 97)
کد : SP-9709
تاریخ شروع : 1397/08/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/15 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 19 آبان ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9