زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پائیز 97)
کد : TPhD 9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 9
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره شهریور 97)
کد : UTEPT9706
تاریخ شروع : 1397/06/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/06/09 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9707 عادي " B "
کد : MC-B9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 97/8/17 شهادت امام رضا (ع) (تعطيل) (يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9706
تاریخ شروع : 1397/06/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/06/13 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 97/06/15 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9707
کد : T9707
تاریخ شروع : 1397/07/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/09 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12 پنجشنبه 97/8/17 شهادت امام رضا (ع) تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 97/8/25 شهادت امام حسن عسگری (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
IELTS
نام دوره : IELTS-9707
کد : I9707
تاریخ شروع : 1397/07/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/09 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 97/8/17 شهادت امام رضا (ع) تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 97/8/25 شهادت امام حسن عسگری (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پائیز 97)-C
کد : T-C9707
تاریخ شروع : 1397/06/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/06/20 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 22 شهریورماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 21 شهریورماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پائیز 97)-C
کد : I-C9707
تاریخ شروع : 1397/06/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/06/20 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 22 شهریورماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 21 شهریورماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم مهر 97)
کد : SP-9707
تاریخ شروع : 1397/06/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/06/22 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 24 شهریورماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 8