زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم بهار 97)
کد : TPhD 9701
تاریخ شروع : 1397/01/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/01/22 ساعت 12
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9701 عادي " A "
کد : MC-A9701
تاریخ شروع : 1397/01/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/01/19 ساعت 12
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9701 عادي " B "
کد : MC-B9701
تاریخ شروع : 1397/01/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/01/22 ساعت 12
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9701
کد : T9701
تاریخ شروع : 1397/01/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/01/22 ساعت 12
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12 جمعه 97/3/25 عید سعید فطر تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
IELTS
نام دوره : IELTS-9701
کد : I9701
تاریخ شروع : 1397/01/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/01/22 ساعت 12
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 جمعه 97/3/25 عید سعید فطر تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 97)-C
کد : T-C9701
تاریخ شروع : 1396/12/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/12/08 ساعت 12
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 اسفند ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 اسفند ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 97)-C
کد : I-C9701
تاریخ شروع : 1396/12/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/12/08 ساعت 12
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 اسفند ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 اسفند ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم فروردین 97)
کد : SP9701
تاریخ شروع : 1396/12/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/12/10 ساعت 12
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 12 اسفند ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 5