تاريخ برگزاري آزمون تافل دكتري دانشگاه تهران، UTEPT

اولين آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران در سال 1393در تاريخ 19 ارديبهشت ماه برگزار مي گردد. ثبت نام اين آزمون، از 31 فروردين ماه آغاز و تا 8 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. به دليل اشكالات فني، براي ثبت نام اين آزمون امكان پرداخت آنلاين وجود ندارد و داوطلبان لازم است هزينه آزمون (مبلغ 1/500/000 ريال) را به شماره حساب 18712180  بانك تجارت شعبه ارديبهشت به نام معاونت آموزشي دانشگاه واريز و فيش آن را در اندازه 100 كيلوبايت در سامانه اين آزمون بارگزاري نمايند.

منبع: سامانه آزمون زبان دانشگاه تهران

نظرات