آغاز مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

مرحله مصاحبه با پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون و با آزمون دکتری دانشگاه آزاد از ديروز آغاز شد.

جدول زمانبندی 51 رشته دكتري تخصصي (PHD) بر روي سايت www.azmoon.net قرار گرفت.

همچنین فرایند مصاحبه پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون از امروز در واحدهای دانشگاه آزاد آغاز شد.

با توجه به اينكه دعوت متقاضيان بدون آزمون بر اساس معدل و نمره پايان نامه ملاك عمل قرار گرفته است، چنانچه بين معدل و نمره پايان نامه زمان ثبت نام و زمان مصاحبه فرد مغايرتي وجود داشته باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات