تاريخ آزمون‌هاي آينده آيلتس دانشگاه آزاد

مرکز آزمون‌های استاندارد دانشگاه آزاد اسلامی برنامه زمانبندی آزمون‌های بین المللی آیلتس در سال 1391 را منتشر کرد.

زمان آزمونهای آیلتس سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح از سوی مرکز آزمونهای استاندارد دانشگاه آزاد اعلام شده است:

جدول زمانبندی آزمونهای آیلتس 91

ردیف

نام آزمون

تاریخ آزمون

1

آکادمیک/ جنرال
 

24 فروردین 91

2

آکادمیک
 

9 اردیبهشت 91

3

آکادمیک/ جنرال
 

23 اردیبهشت 91

4

//

6  خرداد 91

5

آکادمیک
 

25 خرداد 91

6

 آکادمیک/ جنرال
 

10 تیر 91

7

 //

 22 تیر 91

8

 آکادمیک
 

 7 مرداد 91

9

 //

 4 شهریور 91

10

 //

 16 شهریور 91

11

 آکادمیک/ جنرال
 

 1 مهر 91

12

 //

  22 مهر 91

13

 //

 6 آبان 91

14

 //

 27 آبان 91

15

 //

 11 آذر 91

16

 آکادمیک

 25 آذر 91

 

تمامی مراحل اجرایی مربوط به برگزاری آزمون از لحظه ثبت نام تا تولید کارنامه، شامل برگزاری آزمون، هیات ممتحنه، مراقبین، تصحیح اوراق، ارزیابی مهارت های Speaking, lessoning, Writing و Reading بر عهده مرکز آزمون IELTS دانشگاه آزاد اسلامی است.

همچنین نخستین شعبه برگزاری آزمون بین المللی IELTS دانشگاه آزاد در واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه راه اندازی شده است که مجهز به مدرن ترین امکانات آموزشی و مطابق با استانداردهای بین المللی روز دنیاست.

راه اندازی دو مرکز بین المللی برگزاری آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد در واحدهای رشت و شیراز نیز در حال بررسی است.

 

 


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات