پنج دليل براي انتخاب MBA

 دوره MBA رشتۀ تحصيلي ممتازي است كه به دلايلي از جمله رويارويي با فرصت هاي شغلي جديد بايد آن را ادامه داد. در ادامه به نكاتي اشاره مي كنيم كه چرا بايد اين دوره را در خارج از كشور بگذرانيد، حتي پس از اين كه به كاري تمام وقت مشغول شده ايد.

بازگشت به تحصيل يا ادامه تحصيل در سطح MBA ممكن است براي فردي بزرگسال، چه بيست و چند ساله و چه مسن تر، غيرعملي به نظر برسد. كرايه خانه يا قسط وام خانه، قبض ها، مخارج اتومبيل، هزينه هاي خانواده، حفظ موقعيت اجتماعي، استعفا از كار و از داست دادن حقوق ثابت و بعد از همۀ اين ها بازگشت به تحصيل شايد ديوانگي به نظر برسد. در عين حال براي برخي افراد، فكر تحصيلات عالي در بزرگسالي ممكن است به منزلۀ يك گام به عقب باشد، مخصوصاً اگر در همان سال هاي دبيرستان هم آنقدرها دانش آموز خوبي نبوده باشند.

همۀ اين ها لزوماً به اين معني نيست كه ايدۀ تحصيل در دورۀ MBA را بايد كنار گذاشت. در ادامه شرح مي دهيم كه چرا MBA با تمامي اين ملاحظات همچنان دورۀ تحصيلي فوق العاده اي است.

يك پله بالاتر از بقيه

فضاي اقتصادي، بازار كار را به سمت رقابتي شديد پيش برده است، مخصوصاً در زمينه هايي مانند كسب و كار. فرصت هاي شغلي براي تازه فارغ التحصيلان در شركت هاي بزرگ بسيار سخت و دشوار به دست مي آيد زيرا اين شركت ها در زمينه هاي خودشان پيشرو و راهبر ديگر شركت ها هستند. به دست آوردن شغل در شركتي بين المللي و تثبيت شده در سنين جواني مي تواند آيندۀ شما را تضمين كند زيرا كه با بهترين شركت ها و بر روي مهم ترين پروژه ها كار خواهيد كرد.

one_step_ahead_MBA
one_step_ahead_MBA

مدرك MBA يكي از راه ها براي متمايز كردن خود از ديگر متقاضياني است كه همزمان با شما براي شغلي درخواست مي دهند. مدارك تحصيلي شما اولين چيزي است كه مسئول منابع انساني در رزومۀ شما به دنبال آن مي گردد، و وجود MBA در آن ميان توجه شان را فوراً جلب خواهد كرد. بسياري از افراد در رزومه خود چند پاراگراف دربارۀ آنچه كه قبلاً كسب كرده اند توضيح مي دهند كه در واقع معناي خاصي هم ندارد اما اشارۀ سرراست و مستقيم به مدرك تحصيلي فوق العاده اي مانند MBA جاي هيچ بحث و توضيحي باقي نمي گذارد.

بازگشت به تحصيل با تجربه كاري (و حل مسائل مالي)

برخي از دانشجويان كه از تحصيل فاصله مي گيرند تا به كار تمام وقت بپردازند مي توانند آنقدر پس انداز كنند كه در هنگام تحصيل MBA نيازي به كاركردن نداشته باشند. اگرچه همچنان بايد كمي درمورد مسائل مالي حساب شده عمل كنند، اما نگراني و فشاري متحمل نخواهند شد (مخصوصاً اگر كسي را نداشته باشند كه حمايتشان كند).

اگرچه اين كار ممكن است شغلي نباشد كه براي هميشه بخواهيد آن را ادامه دهيد، اما كاري است كه فشار مالي را از دوش شما برمي دارد. علاوه بر آن، اين شغل موقت مزاياي خودش را دارد، مانند مهارت هاي ارزشمندي كه مي تواند به رزومۀ شما اضافه شود، تجربۀ كاري و يافتن معرف‌ (كارفرما مي تواند شما را براي شغل آينده تان به ديگر شركت ها معرفي كند). بسياري از دانشجويان دوره هاي كارشناسي كه بلافاصله پس از تحصيل به سمت MBA مي روند از ورود سريع به دنياي بزرگسالان و بازار كار شكايت دارند (مخصوصاً اگر تجربۀ كاري مناسبي نداشته باشند). اما ورود به دورۀ MBA پس از چند سال كار تمام وقت اعتماد به نفس شما را افزايش مي دهد و شما را قادر مي سازد آنچه را كه فرا گرفته ايد در موقعيت هاي واقعي به كار ببنديد.

MBA_Master_Business_Administration
MBA_Master_Business_Administration

درهاي جديد را بگشاييد

حتي اگر در دورۀ كارشناسي، مديريت كسب و كار خوانده باشيد و در شركتي به مدتي طولاني مشغول به كار باشيد، MBA مي تواند به آيندۀ شما آن جهش فوق العاده اي كه انتظارش را داريد بدهد. يادگيري بيشتر، پذيرفتن نقش هاي جديد و به چالش كشيدن خود ذهن را چابك و زندگي را جذاب مي سازد – هيچ كس نمي خواهد براي تمام عمر در موقعيتي ثابت ساكن بماند. MBA شما را به سمت اين تغيير پيش مي برد. برخي از شغل ها فضاهاي رشدي دارند كه تنها پس از اين كه مدتي به طور تمام وقت به آن اشتغال داشته باشيم رخ مي نمايند، اين كه در پايين ترين سطح شغلي يك شركت مشغول به كار شويد و سپس در همان شركت پله پله ترقي كنيد. مثلاً اگر شخصي از شركت جدا شود، فرصت هاي جديدي براي شما ممكن است به دست بيايد. يك مدرك MBA شايد همان چيزي باشد كه به شما براي پيشرفت در شركت و برداشتن گامي به جلو كمك كند.

انگيزه هاي جديد

بسياري از افراد كمي ديرتر از ديگران به علاقۀ شان به تحصيل يا رشته اي خاص پي مي برند. اغلب به اين دليل كه بالغ تر شده ايم يا به درك بهتري از آنچه از زندگي مي خواهيم دست يافته ايم. اين امر لزوماً به اين معنا نيست كه فردي جوان مرتكب اشتباهي شده كه اين موضوع را زودتر درنيافته است؛ همه اش ممكن است به تجربه اي بد در زمان مدرسه، يا شرايط محيط خانه بستگي داشته باشد كه شخص را از مسير اصلي دور كرده است. با اين وجود، علاقه اي شخصي، كشف يك فرصت، يا انگيزه اي بيروني مي تواند چشم ما را به آنچه كه مي توانيم به دست آوريم باز كند.

MBA_Motivation

برخي از دانشجويان MBA انگيزه ها را در نزديكي هاي خانۀ خود مي يابند. اين انگيزه مي تواند خانواده شان باشد كه فرد مسؤول حمايت آن است و مي خواهد زندگي بهتري براي شان فراهم كند. و به همين دليل تصميم به ادامۀ تحصيل مي گيرد تا آيندۀ شغلي اش را بهتر كند. برخي حتي ممكن است از تجربه اي ناگوار انگيزه بيابند، مانند اين كه از كار كنار گذاشته شده باشند.

كسب و كار خودتان را راه بياندازيد

برخي از ما به تن آسايي و بي حوصلگي عادت كرده ايم و مي خواهيم زندگي خود را تغيير دهيم. براي بسياري از افراد اصلاً غيرمعمول نيست كه از محيط كار به يكباره جدا شوند و كسب و كار خودشان را راه بياندازند (مخصوصاً اگر متوجه شكاف و كمبودي در بازار يا فرصتي مناسب رشد و ترقي شده باشند يا اينكه فقط بخواهند علاقۀ خودشان را دنبال كنند). برخي برنامه هاي تلويزيوني مانند كارآموز The Apprentice ما را نسبت به كسب و كار آگاه تر كرده اند و ديگر مي دانيم كه چطور مي توان از هيچ شروع كرد؛ بسياري اين برنامه را كه مي بينند به فكر فرو مي روند كه «من هم مي توانم».

لينك مرتبط:

شاخه هاي مختلف مديريت، از مشاغل مورد نياز استراليا تا سال 2017

منبع: hotcoursesabroad.com به نقل از موسسه اعزام دانشجو به استراليا "مدت"


نظرات