میزان تولید علم ایران در سال 2013/ سهم ایران از کل تولید علم جهان

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس میزان تولید علم ایران در 2013 تعداد 4385 مدرک بود. در این سال کل آمار تولید علم جهان 2640502 مدرک است. بدین ترتیب سهم ایران از کل تولید علم جهان برابر با 1.53 درصد است.

دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس میزان تولید علم ایران در 2013 تعداد 40385 مدرک بود. در این سال کل آمار تولید علم جهان 2640502 مدرک است. بدین ترتیب سهم ایران از کل تولید علم جهان برابر با 1.53 درصد است.

وی گفت: اکنون که تقریبا هشت ماه از سال میلادی سپری شده آمار تولید علم ایران به 25 مرداد 93 (برابر با 17 اوت 2014 میلادی)25217 مدرک است. بدین ترتیب سهم تولید علم ایران از کل تولید علم جهان برابر با 1.65 درصد است.

مهراد اظهار داشت: با نگاهی ساده و مقایسه سهم تولید ایران از کل تولید علم جهان نشان می دهد، در حالی که چندین ماه به پایان سال باقی مانده است تولید علم دانشمندان و پژوهشگران ایران در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در حال حاضر نسبت به سال قبل رشدی برابر با 7.8 را تجربه می کند.

وی عنوان کرد: آمار تولید علم ایران در سال 1971 نشان می دهد که کل تولید علم ایران در سال مزبور، 51 مدرک بود. 10 سال بعد یعنی در سال 1981 این رقم به 151 مقاله افزایش یافته است. در دهه های اعلام شده میزان تولید علم ایران 0.02 درصد از کل تولید علم جهان بود. آمار تولید علم ایران در سال 1991 به 203 و در سال 2001 به 2078 مدرک بالغ شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: آمار اعلام شده برای سال 2001، 10 سال بعد یعنی در سال 2010 به 29498 مقاله بالغ شده است. بدین ترتیب سهم تولید علم ایران در این سال 1.24  درصد است. کل تولید علم جهان در سال 2010 میلادی 2373463 مدرک است.

وی ادامه داد: مقایسه میزان تولیدات علمی ایران در سال 2014 (به تعداد 25217 مدرک) با سال 2010 میلادی که  29498 مدرک است نشان می دهد که تلاش ها کاملا طبیعی و در یک شرایط مطلوب صورت می گیرد.

مهراد افزود: در علم اطلاعات روند تحلیل تولید علم مبین این حقیقت است که تا پایان سال،  تولید علم ایران نسبت به سال های قبل به مراتب بیشتر شده، گرچه به علت تاخیر چاپ و تاخیر در ثبت و نمایه سازی، نمی توان از آمار قطعی تولید علم سخن گفت، با این حال نظر به انجام تحقیقات در تحصیلات تکمیلی انتظار افزایش تولیدات علمی امری کاملا طبیعی است.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت که سایر کشورها نیز در این عرصه حضور پربار و موثر دارند. جایگاه و رتبه طبیعی کشورها در تولید علم معمولا بعد از گذشت دو سه سال مبنی تعیین می شود و اعلام رتبه کشور در حالی که ثبت و نمایه سازی مدارک علمی به پایان نرسیده و همچنان جریان دارد، رتبه واقعی نخواهد بود.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات