جزئيات انتخاب رشته دكتري 91

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتخاب رشته داوطلبان مجاز در کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 91 گفت: از میان 34 هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته 32 هزار و 869 نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

دکتر حسین توکلی افزود: با توجه به انتخاب هایی که داوطلبان انجام داده اند، هر یک از داوطلبان حداکثر در سه کد رشته به دانشگاهها برای انجام مصاحبه معرفی می شوند.

وی افزود: اسامی افراد معرفی شده به دانشگاه ها از دهه سوم خردادماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و همزمان با آن برنامه زمانی شرکت در مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز اعلام می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتیجه مصاحبه از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش آموزش کشور، گزینش نهایی افراد آغاز می شود و در نهایت در 20 شهریور ماه نتایج نهایی پذیرش در دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 اعلام می شود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین با اشاره به پایان فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، گفت: از میان 307 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، 243 هزار و 878 داوطلب فرم انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد را تکمیل کردند که این تعداد 80 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته را شامل می شود.


منبع: خبرگزاري مهر


نظرات