پاسخ وزارت علوم به منتقدان آزمون دكتري

معاون آموزشي وزارت علوم با اشاره به تغييرات اخير آزمون نيمه متمركز دكتري به برخي پيشنهادها و انتقادهاي دانشگاهيان در اين زمينه پاسخ داد و اظهار اميدواري كرد كه در آينده بتوان به سمت يك غربالگري ملي و ارائه كارناهم به داوطلبان حركت كرد تا پس از آن دانشگاه ها نيز غربالگري نهايي را انجام دهند و نقش وزارت علوم نيز نظارتي باشد.

حسين نادري منش با اشاره به ارائه پيشنهادهايي مبني بر برگزاري مصاحبه و كتبي، گفت: طراحي سؤالات دكتري به شيوه تستي كار سختي است و اگر ابزاري  داشتيم كه مي توانستيم سؤالات را به صورت اتوماسيون تصحيح كنيم، حتما از فرايندي كه كاملا تستي نباشد، استفاده مي كرديم.

وي با اشاره به افزايش تعداد داوطلبان آزمون دكتري از 130 هزار نفر در دوره اول آزمون نيمه متمركز به 180 هزار نفر در آزمون دوم، گفت: " اين افزايش ظرفيت به دليل افزايش خروجي هاي مقطع كارشناسي ارشد است و بنابراين انتظار مي رود كه اين رقم افزايش يابد.

نادري منش با بيان اينكه در اكثر كشورها يك غرباگلري ملي از داوطلبان آزمون دكتري صورت مي گيرد و پس از آن داوطلب با دريافت كارنامه، به صورت جداگانه به دانشگاه ها مراجعه و پذيرش مي شود،  تصريح كرد:" در شرايط فعلي ما نيز يك غربالگري كرده و پس از آن داوطلبان را براي مصاحبه به دانشگاه ها معرفي مي كنيم و در نهايت پذيرش به صورت يكجا انجام مي گيرد، در اين شرايط زماني كه پذيرش به شيوه يكجاست، فشار كمتر و پاسخگويي بهتر را به همراه خواهد داشت و با شرايط بومي ما نيز سازگار تر است.


منبع :روزنامه همشهري


مرتبط:

دوره آمادگي زبان آزمون دكترينظرات