ليست دانشگاه هاي معتبر گرجستان

پس از تازه ترین ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت علوم، آخرین وضعیت اعتبار مدارک دانشگاههای کشور گرجستان اعلام شد.

 اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم تازه ترین ارزیابی خود را از دانشگاههای معتبر و غیرمعتبر گرجستان در آذرماه سال جاری اعلام کرد.

بر این اساس، تنها چهار دانشگاه در زمره دانشگاههای معتبر قرار گرفته و دو دانشگاه از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار اعلام شده اند.

اسامی دانشگاهها دراين لينك قابل مشاهده است.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات