ليست پرطرفدارترين رشته هاي بورس دكتري

ليست پرطرفدارترين رشته هاي بورس دكتري

ردیف 

نام رشته 

1

 مهندسی برق

 شیمی

 ریاضی

 مهندسی مکانیک

 فیزیک

 مهندسی عمران

 مهندسی کشاورزی

8

 مدیریت

 مهندسی شیمی

10 

 زیست شناسی

11 

 مهندسی مواد

12 

 مهندسی کامپیوتر

13 

 حقوق

14 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

15 

 زبان و ادبیات فارسی

16 

 الهیات و معارف اسلامی

17 

 زبان انگلیسی

18 

 روانشناسی

19 

 دامپزشکی

20 

 علوم تربیتی

21 

 اقتصادكم متقاضي ترين رشته هاي بورس دكتري

 ردیف

 نام رشته

تعداد متقاضی 

 1

 علوم گیاهی

 یک نفر

 تصویرسازی

 //

 مهندسی رباتیک

 //

 گرافیک

 //

 مهندسی مالی

 //

 فضای سبز

 //

 فرش

 //

8

عکاسی

//


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات