اطلاعیه افزایش هزینه دوره های فرهیختگان


فرهیختگان در راستای مهمترین هدف خود که همواره "حفظ کیفیت آموزشی در راستای رضایت فراگیران" بوده است، از اسفند 89 تا کنون اقدامی جهت افزایش سالانه شهریه ها ننموده است.

اما پس از گذشت 24 ماه از آخرین تغییرات در شهریه دوره ها نرخ 35 درصدی افزایش تورم، موسسه را بر آن داشت تا بررسی های لازم جهت این افزایش را در جریان اندازد که بالطبع آن، شهریه دوره ها از 20 الی 27 درصد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
جهت آگاهی از شهریه های جدید، لینک زیر را کلیک کنید:

جدول هزینه های سال 92

نظرات