دانشگاه تهران و تربيت مدرس جزء يك درصد دانشگاه‌هاي برتر جهان


رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: دانشگاه های تهران و تربیت مدرس بر اساس آستانه استناد یک رتبه بندی در زمینه استنادهای 10 ساله، موفق به کسب حد آستانه استنادی شده اند.  

 دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: ديده بان علم يا Sciencewatch سامانه ای در ISI است که دانشمندان، موسسات (دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی)، کشورها و نشريات علمی را از نظر اهميت و آستانه استناد رصد می کند. داده های اين سامانه خود از پايگاه طلايه داران علم يا ESI استخراج می شود و عمل رتبه بندی بر روی مؤلفه های ياد شده انجام می گيرد. 

وی افزود: از آستانه استنادی در مورد رتبه بندی هر رشته موضوعی استفاده می شود. در ISI رشته های موضوعی به 22 رده کلی تقسيم بندی شده است و دانشمندان و موسسات مرتبط با اين رشته ها وقتی انتخاب می شوند که جزو یک درصد بالا و کشورها و نشريات علمی نيز جزو 50 درصد بالای کل استنادها باشند.

سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) یادآور شد: بر اساس استنادات این پایگاه، ايران در بازه زمانی از ژانویه 2001 تا 31 اوت 2011 در رشته بيولوژی ملکولی و ژنتيک و بر اساس داده های استنادی در بازه زمانی اعلام شده به عنوان ستاره نوظهور معرفی شده و از حد آستانه استنادی تعريف شده با افتخار عبور کرده است. مجدداً جمهوری اسلامی ايران در ماه ژوئيه در رشته محيط زيست و اکولوژی به عنوان ستاره نوظهــور معرفی شده و دو ماه بعد يعنی در ماه سپتامبر 2011 نيز ايران به عنوان ستاره نوظهور در رشته محيط زيست و اکولوژی که از حد آستانه استنادی مورد نظر عبور کرده معرفی شده است. در همين بازه زمانی ولی در ماه سپتامبر 2011 ميلادی پژوهشگران رشته ميکروبيولوژی به ارتقاء ايران به عنوان يک ستاره نوظهور علمی افتخار جهانی بخشيده اند.

وی خاطرنشان کرد: رتبه بندی موسسات بر اساس آستانه استناد تعريف شده شامل یک درصد بالای کل استنادهای 10 ساله انجام می گيرد. در سال 2011 و در ماه ژانويه اين افتخار نصيب دانشگاه تهران در رشته علم مواد شده است.

سرپرست ISC ادامه داد: در ماه سپتامبر، دو دانشگاه ممتاز کشور موفق به کسب حد آستانه استنادی (1 درصد بالا) شده اند. دانشگاه تربيت مدرس در شيمی و دانشگاه تهران مجدداً در علم مواد. حضور با اهمیت دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران در کنار دانشگاه های تراز اول جهان مانند استنفورد در رشته کشاورزی، دانشگاه متروپولتين توکيو در رشته بيولوژی و بيو شيمی، دانشگاه پلی تکنيک هنگ کنگ در رشته اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ژيائوتونگ شانگهای (چين) در رشته رياضيات، بيمارستان زنان بريگهام (هاروارد) در رشته داروسازی و چندين دانشگاه و موسسه معتبر ديگر را بايد ارج گذاشت و از تلاش ها و مجاهدت های علمی دانشمندان و پژوهشگران اين رشته تقدير کرد.

دکتر مهراد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نشست دانشجويان مبنی بر اینکه "کار علمی در دانشگاه ها و کشور بايد به صورت جهادی انجام شود"، خاطر نشان کرد: آمار توليد علم کشور و تلاش علمی در عرصه فناوری های نوين از جمله پزشکی و رشته های وابسته در چند سال گذشته نشان می دهد که ايران از شايستگی ها و قابليت های علمی زيادی برخوردار است و رسيدن به جايگاه 15 توليد علم در سال جاری، مُهر تاييد ديگری در جهت افزايش بيش از پيش اعتبار علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه کرد: اکنون که مجموع تلاش های علمی سی سال اخير تحويل دولت يازدهم می شود، حفظ اين خود باوری و تقويت روحيه همکاری بيشتر، انتظاری است که وزرای پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بايد به وجه نيکو برآورده ساخته و مرجعيت علمی جمهوری اسلامی ايران را طبق اسناد بالا دستی قوام و دوام بيشتر بخشند.

منبع: خبرگزاري مهر
   

نظرات