شرایط شرکت در بورس دکتری دانشگاه آزاد


در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، برخی جزئیات ثبت نام در بورس دکتری نیز اعلام شد.

در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که ارسال تقاضا تا اسفندماه ادامه دارد، متقاضیان بورس نیز امکان شرکت دارند.

دانشگاه آزاد اعلام کرد بورسيه تحصيلي شامل متقاضياني مي شود که حداکثر 2 سال پس از موافقت با بورسيه آنها، از رساله دکتري خود دفاع کنند و در صورت عدم تحقق اين موضوع، مطابق با قرارداد، تمام ضرر و زيان ها از متقاضي دريافت مي شود.

در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب کرد و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد. جذب هيأت علمي در دانشگاه آزاد براي استان صورت مي گيرد و واحد دانشگاهي انتخاب شده اولويت فعلي محل خدمت است.

دانشگاه در هر زماني مي تواند محل خدمت عضو هيأت علمي را طبق نيازهاي واحدهاي دانشگاهي تغيير دهد.

در صورتيکه پس از ثبت اولويت، درخواست تغيير واحد دانشگاهي وجود داشته باشد بايد قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحد انتخاب شده، مراجعه شود.
منبع: خبرگزاري مهر

  


نظرات