از استراليا بيشتر بدانيم
شما مي توانيد با دانلود هريك از فايل هاي زير، از دانستني هاي جذاب استراليا، آگاه شويد :
(اين اينفوگراف ها به مرور زمان، كاملتر خواهند شد.)


استراليا، يكي از ده شهر برتر دنيا از لحاظ كيفيت زندگي است. دوازده حقيقت جذاب زندگي در استراليا را از اينجا دانلود كنيد .

--------------------------

اگر مي خواهيد آينده شغلي خود را پيش از مهاجرت به استراليا بررسي كنيد، پيش بيني مشاغل مورد نياز استراليا تا سال 2017 را، از اين لينك بررسي كنيد.

--------------------------

چرا سيستم آموزش عالي استراليا در دنيا اعتبار فراواني يافته است؟ ده حقيقت و مزيت تحصيل در استراليا را از اين لينك دانلود كنيد.

--------------------------

صفحات مرتبط: