درباره ما

شركت تعاوني دانشجويي خدمات آموزشي و پژوهشي شماره ١٢ دانشگاه تهران با حمايت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران و با نظارت و برنامه‌ريزي اساتيد اين دانشگاه با نام «فرهيخـتگان دانشگاه» در سال ١٣٨١ تأسيس شده است.


دپارتمان زبان انگليسي اين مركز در سال ١٣٨٢ با نظارت و برنامه‌ريزي اساتيد برجسته دانشگاه تهران و با به‌كارگيري جديدترين شيوه‌هاي تدريس، به روز ترين مواد آموزشي و بهره‌مندي از پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌‌هاي آموزشي، بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي آموزش، تأسيس شده است.