زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پائیز 97)
کد : TPhD 9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره مرداد 97)
کد : UTEPT9705
تاریخ شروع : 1397/05/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/05/12 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 16 شهریور 97)
کد : MCi9705
تاریخ شروع : 1397/05/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/05/19 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : MSRT-9707 عادي " B "
کد : MC-B9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پائیز 97)-B
کد : T-B9707
تاریخ شروع : 1397/05/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/05/23 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 25 مردادماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 24 مردادماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پائیز 97)-B
کد : I-B9707
تاریخ شروع : 1397/05/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/05/23 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 25 مردادماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 24 مردادماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم مرداد 97)
کد : SP-9705
تاریخ شروع : 1397/04/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/28 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 31 تیرماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 7