زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 97)
کد : TPhD 9710
تاریخ شروع : 1397/09/29
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/28 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30 در صورتی که آزمون دکتری در تاریخ 97/12/3 برگزار شود، یک جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.
ظرفیت باقیمانده : 7
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 30 آذر 97)
کد : MCi9709
تاریخ شروع : 1397/09/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9710 عادي " B "
کد : MC-B9710
تاریخ شروع : 1397/10/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/10/05 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS
نام دوره : IELTS-9710
کد : T9710
تاریخ شروع : 1397/10/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/10/09 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : Pre exam-9710
کد : Pe9710
تاریخ شروع : 1397/10/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/10/11 ساعت 12
هزینه : 9,240,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (زمستان 97)-C
کد : T-C9710
تاریخ شروع : 1397/09/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/13 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 15 آذر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 14 آذر ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (زمستان 97)-C
کد : I-C9710
تاریخ شروع : 1397/09/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/13 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 15 آذر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 14 آذر ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم دی 97)
کد : SP-9710
تاریخ شروع : 1397/09/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/15 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 17 آذر ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 8