زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان97)
کد : TPhD 9704
تاریخ شروع : 1397/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/06 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره اردیبهشت 97)
کد : UTEPT9702
تاریخ شروع : 1397/02/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/02/14 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 1 تیر 97)
کد : MCi9703
تاریخ شروع : 1397/02/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/02/30 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9704 عادي " A "
کد : MC-A9704
تاریخ شروع : 1397/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/10 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9704 عادي " B "
کد : MC-B9704
تاریخ شروع : 1397/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/06 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 يك جلسه جبرانی مطابق اعلام موسسه برگزار میشود.
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان97)-B
کد : T-B9704
تاریخ شروع : 1397/03/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/03/01 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 3 خرداد ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 2 خرداد ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان97)-B
کد : I-B9704
تاریخ شروع : 1397/03/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/03/01 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 3 خرداد ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 2 خرداد ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اردیبهشت 97)
کد : SP-9702
تاریخ شروع : 1397/02/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/02/06 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 9 اردیبهشت ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 7