7 راه جلوگيري از ناكامي در يادگيري انگليسي

زبان انگليسي پرطرفدارترين زبان دوم براي يادگيري در جهان مي باشد. كاربردي بودن اين زبان، بيشتر افراد غير انگليسي زبان را به يادگيري آن سوق مي دهد. و همان طور كه مي دانيد به غير از آن دلايل ديگري براي يادگيري انگليسي وجود دارند.


اما با تمام اين بحث ها باز بسياري از زبان آموزان از ادامه يادگيري انگليسي باز مي مانند. بي انگيزگي و عدم استفاده كاربردي از انگليسي مي تواند جزو دلايل اصلي بازماندن بسياري از زبان آموزاني مي باشد كه يادگيري را با اميد فراوان آغاز كرده بودند.

در اين مقاله قصد داريم روشهايي كاربردي براي مقابله با دلسردي از يادگيري معرفي كنيم


1-هرگز تمرين مكالمه انگليسي را متوقف نكنيد


اصلي ترين قسمت انگليسي، مكالمه آن بوده و اگر بر روي مكالمه خود به صورت مداوم كار نكنيد، زمان رسيدن به هدفتان طولاني تر مي شود. پس بهتر مي باشد طبق برنامه اي مشخص روزانه به تمرين مكالمه بپردازيد


2- هر روز كلمه هاي تازه ياد بگيريد


لغات اين زبان حتي از لغات زبان چيني هم بيشتر بوده و بنابراين يادگيري كلمات انگليسي تمامي ناپذير هستند. هر روز ده يا بيشتر لغت ياد بگيريد. براي اين كار حتي مي توانيد از سايت هاي خوب و يا كتاب هاي موجود در بازار نيز استفاده كنيد


3-تمام وقت خود را با دوستان فارسي زبان سپري نكنيد


اين كار باعث پيشرفت شگرفي در ياديگري انگليسي خواهد شد. سعي كنيد از دوستانتان بخواهيد به انگليسي مكالمه كنند و يا با افرادي كه در حال يادگيري انگليسي مي باشند دوست شويد.


4- خودتان را شكنجه نكنيد


يادگيري انگليسي بايد بيشتر به يك تفريح و سرگرمي تبديل شود تا علاقه درازمدت برايتان ايجاد شود. اگر مدام در يادگيري اشتباه مي كنيد و مشكل يادگيري داريد، خودتان را سرزنش نكنيد و اجازه دهيد زمان مشكلات را حل كند.


5- دليلي كه به يادگيري انگليسي روي آورديد را فراموش نكنيد


همانطور كه گفتم يكي از دلايل دلسردي فراگيران، فراموشي هدف اوليه شان مي باشد. براي نگه داشتن انگيزه يادگيري مي بايست همواره هوشيار بوده و هدف هاي خود را مرور كنيد


6- اهداف خيلي دور از دسترس نگذاريد


درست است كه مي گويند با اراده مي توان كوه ها را جابه جا كرد اما درست هم نيست كه بدون توجه به توانايي ها و وقتتان هر هدفي را براي خود تعيين كنيد. بهتر است موقعيت خود را بسنجيد و مقدار زماني را كه مي توانيد براي يادگيري زبان اختصاص دهيد را به صورت واقعي در نظر بگيريد. در ضمن در اوايل كار بهتر است اهدافي كوچكتر و آسان تر انتخاب كرده تا انگيزه يادگيري تان حفظ شود


7- هميشه سرگرمي و يادگيري را با هم مخلوط كنيد


يادگيري بدون تفريح واقعا كسل كننده مي باشد. بهتر است راه هايي را كه مي شناسيد به كار گيريد و پروسه يادگيري را جالب تر كنيد. به عنوان مثال اگر به موسيقي علاقه داريد. بيشتر از طريق آهنگ زبان يادبگيريد. همچنين مي توانيد در اينجاچند تاز از پيشنهادات خوب يادگيري زبان را هم مشاهده كنيد.