5 تكنيك تقويت انگليسي از زبان يك زبان آموز برتر

طي مقاله هاي گذشته فرهيختگان، مانند اين مقاله، شما با روش هاي بسيار متنوع يادگيري انگليسي، افزايش انگيزه زبان آموزي و چگونگي يادگيري سريع تر زبان آشنا شديد. اما گاهي گفتن برخي موارد حتي براي بار چندم تاثيري به مراتب بيشتر و بهتر بر روي شخص دارد.در اين مقاله پنج تكنيك يادگيري انگليسي كه يكي از زبان آموزان خوب فرهيختگان براي فراگيري بهتر زبان به كار مي برد براي شما به تفصيل بيان شده است.

1- يادگيري روزانه لغت: كلمات هر زبان جزء  بزرگي از آن را تشكيل مي دهند كه در انگليسي نيز دانستن لغات بيشتر باعث تسلط بهتر مي شود. يادگيري 5 الي 10 كلمه در روز شايد حتي 30 دقيقه وقت نيز نخواهد اما همين امر تاثيري كه بعد از چند ماه بر روي فهم و يادگيري انگليسي شما دارد بسيار قابل ملاحظه مي باشد. براي اين كار مي توانيد مانند اين دوست خوبمان از نرم افزار ديكشنري استفاده كرده و كلمات را به صورت تصادفي از آن انتخاب كرده و يادبگيريد. روش هاي ديگري نيز مانند استفاده از وب سايت هاي آموزش كلمه، قسمت كلمات روزانه فرهيختگان و يا استفاده از كتاب هايي مانند 601، 504 و ... نيز پيشنهاد مي شوند.

2- يادداشت برنامه ريزي هاي روزانه به انگليسي: همان طور كه قبلا نيز اشاره كرديم ادغام هرچه بيشتر زندگي روزمره با زبان انگليسي يكي از راه هاي مفيد و موثر براي تثبيت زبان در ذهن مي باشد. يادداشت كردن ليست كارهاي روزانه، خاطرات و ليست خريد به انگليسي چند نمونه از همين موارد مي باشد.

3- مكالمه به انگليسي با دوستان: براي تقويت مكالمه انگليسي همواره پيشنهاد شده است كه تا مي توان به انگليسي صحبت كرد. يكي از كارهاي خوبي كه اين زبان آموز انجام مي دهد مكالمه انگليسي با دوستان مي باشد. با اين كار نه تنها ياد مي گيرد كلماتي كه مي داند را به كار ببرد، بلكه مي تواند اشكالات خود و دوستان را نيز اصلاح كرده و باعث تقويت سطح زبان همديگر شوند.

4- گوش دادن به موسيقي انگليسي: همانطور كه قبلا نيز در اين مقاله اشاره شده بود، يادگيري انگليسي بايد براي زبان‌‌ آموز سرگرم كننده و لذت بخش باشد. گوش دادن به موسيقي و يادگيري از اين طريق نيز از روش هاي خوب يادگيري انگليسي مي باشد. شما همچنين مي توانيد با مشاهده متن موسيقي (ليريك) قسمت هايي را كه متوجه نشده ايد را مشاهده نماييد.

5- يادگيري به همراه مرور به موقع: مرور به موقع و منظم آنچه مي آموزيم جزو مهمترين مراحل آموزشي  مي باشد. بايد آنچه را كه مي آموزيم از حافظه كوتاه مدت خود به حافظه بلند مدت منتقل كرده و با مرورهاي منظم احتمال فراموشي نكات درسي را كاهش دهيم. يادگيري گروهي زبان همان گونه كه در اين مقاله اشاره شده است نيز راهي ساده براي مرور مطالب مي باشد. استفاده از فلش كارت ها و مرور خلاصه هاي و نكات مشكل نيز جزو راه هاي مناسب مرور مي باشند.


براي مشاهده متن كامل مصاحبه با زبان آموز برتر فرهيختگان به اين لينك مراجعه نماييد.