آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت در رشته های پزشکی دانشگاه آزاد


فرایند ثبت نام در تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی سال 92 دانشگاه آزاد آغاز شد.

فرایند انتخاب رشته تكميل ظرفيت رشته هاي علوم پزشكي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سامانه www.azmoon.org آغاز شد و تا 23 بهمن ماه ادامه دارد.

تمام داوطلباني كه در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال 92 سازمان سنجش شركت كردند، مي توانند در مرحله تكميل ظرفيت ثبت نام كنند.

هر داوطلب مي تواند با مراجعه به سايت www.azmoon.org و انتخاب 20 رشته/محل و درج آن در سايت نسبت به ثبت نام الكترونيكي خود اقدام كند.

در اين مرحله رشته هاي گروه علوم پزشكي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شده كه داوطلبان مي توانند بر اساس علاقه رشته هاي مورد نظر خود را انتخاب كنند.
  
منبع: خبرگزاري مهر
  

نظرات