تاريخ جديد برگزاري آزمون تافل دكتري دانشگاه تهران، UTEPT

آخرين آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران در سال 1392 طبق تقويم قرار بود در تاريخ 16 اسفند ماه برگزار شود كه به دليل همزماني با آزمون دكتري تخصصي، تاريخ اين آزمون جا به جا شده است. 

 ششمين (آخرين) آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران در سال 1392 روز جمعه مورخ 23 اسفند 92 ساعت 15 برگزار خواهد شد.

ثبت نام اين آزمون از يكشنبه 20 بهمن در سايت ltc.ut.ac.ir آغاز و تا 3 اسفند ادامه خواهد داشت.

  
منبع: ltc.ut.ac.ir
  

نظرات