فهرست کامل دانشگاههای غیرمعتبر برای تحصیل پزشکي


مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فهرست کامل دانشگاه های غیرمعتبر در 9 کشور جهان را برای تحصیل در گروه علوم پزشکی اعلام کرد.
 بر اساس تازه ترین فهرست اعلامی از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت که با عنوان لیست دانشگاه های حذف شده منتشر کرده است اسامی 22 دانشگاه از 9 کشور اعلام شده است. 


ردیفنام کشوردانشگاه موجود در فهرست قبلی وزارت بهداشتتاریخ لغو اعتبار و خروج از لیست دانشگاه های معتبررشته
1اوکراین

دانشگاه دولتي کيف (بوگومولتس)
آکادمی تخصصی پزشکی کيف

کلیه دانشگاه های این کشور از اول ژانویه 2010 از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شده اندکلیه رشته ها
2ارمنستان

دانشگاه دولتي ایروان

کلیه دانشگاه های این کشور از اول ژانویه 2010 از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شده اندکلیه رشته ها
3آذربایجاندانشکده پزشکی آذربایجان (نریمان نریمانف)کلیه دانشگاه های این کشور از اول ژانویه 2009 از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شده اندکلیه رشته ها
4هندوستان

دانشگاه مدرس
دانشگاه دندانپزشکی ایالت مهاراشترا
دانشگاه میسور
دانشگاه بنگلور
دانشگاه پونا

از اول اکتبر 2011کلیه رشته ها
5مالزیدانشگاه U.S.Mاخذ پذیرش از پایان سپتامبر 2010 به بعد غیرمعتبر استکلیه رشته ها
6بلغارستانصوفیا - وارنااز ابتدای سال 2008 اعتبار کلیه دانشگاهها لغو شده استکلیه رشته ها
7امارات متحده عربیعجمان - گلفکلیه دانشگاه های این کشور از اول ژانویه 2007 از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شده اندکلیه رشته ها
8رومانیکلیه دانشگاه های رومانیاز ابتدای سال 2011کلیه رشته ها
9فیلیپین

دانشگاه سنترواسکولار ( اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه ایست (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه فارایسترن (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه مرکزی مانیل (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه بگیو (اول ژانویه 2005) داروسازی و پزشکی و (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه ویزایاس (اول ژانویه 2005) دندانپزشکی و داروسازی و (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه پزشکی سیبو (اول ژانویه 2005) دندانپزشکی و داروسازی و (اول ژانویه 2011) کلیه رشته ها

دانشگاه سات وسترن (اول ژانویه 2005) کلیه رشته ها

انستیتو پزشکی سیبو (اول ژانویه 2011) پزشکی و کلیه رشته ها

کلیه دانشگاه های این کشور از تاریخ های اعلام شده از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شده اند


همچنین رشته های غیر معتبر و زمان اعلام عدم اعتبار این دانشگاهها برای تحصیل گروه پزشکی نیز اعلام شده است. داوطلبان ادامه تحصیل در خارج از کشور باید دقت کنند که در صورت انتخاب این دانشگاهها چه مشکلاتی اعم از تحصیل و یا ارزشیابی مدرک تحصیلی برای آنها بوجود می آید.

  
منبع: خبرگزاري مهر
  

نظرات