مرکز مشاوره دانشگاه تهران ممتاز شد

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان مراکز مشاوره ممتاز، نمونه، برتر، فعال و ساعی کشوری در دانشگاه ها را اعلام کرد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مرکز مشاوره ممتاز کشوری انتخاب شد.

دکتر حمید یعقوبی گفت: مراکز مشاوره دانشگاه‌های علامه طباطبایی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، اصفهان و فردوسی مشهد به عنوان مراکز مشاوره نمونه کشوری انتخاب شدند.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان مراکز مشاوره دانشگاه های شهید باهنر کرمان، کاشان، کردستان، شهرکرد، حکیم سبزواری به عنوان مراکز مشاوره برتر کشوری انتخاب و معرفی شدند.

وی افزود: همچنین مراکز مشاوره دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی، بیرجند، شاهد، ولیعصر رفسنجان، صنعتی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هنر تهران، علوم و فنون دریایی خرمشهر، بجنورد، فنی و مهندسی گلپایگان، هنراصفهان، صنعتی ارومیه به عنوان مراکز مشاوره فعال کشوری انتخاب شدند.

وی ادامه داد: از دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای یک واحد به عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری انتخاب شدند. واحد هادی دختران از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، واحد ایلام از دانشگاه پیام نور و دانشکده فنی دختران شریعتی از دانشگاه فنی حرفه ای به عنوان مراکز مشاوره فعال کشوری در این سه دانشگاه انتخاب شدند.

یعقوبی ادامه داد: مراکز مشاوره دانشگاه های یاسوج، اراک و گلستان نیز به عنوان مراکز مشاوره ساعی انتخاب شدند.


 منبع: خبرگزاري مهر
  

نظرات