انتشار تقویم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت در سال 95

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال 95 در 5 نوبت برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE دارای 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری) و 100 نمره (بدون نمره منفی) است

تاریخ و اطلاعات آزمون ها در سال 95 به شرح زیر می باشد:

 

  1. دوره 28 آزمون MHLE ، فروردین 95 

تاریخ شروع ثبت نام: 17 اسفند 

تاریخ برگزاری آزمون: 26 فروردین

 

  1. دوره 29 آزمون MHLE ، اردیبهشت 95

تاریخ شروع ثبت نام: 

تاریخ برگزاری آزمون: 30 اردیبهشت

 

  1. دوره 30 آزمون MHLE ، مرداد 95

تاریخ شروع ثبت نام: 

تاریخ برگزاری آزمون: 22 مرداد

 

  1. دوره 31 آزمون MHLE ، آذر 95

تاریخ شروع ثبت نام: 

تاریخ برگزاری آزمون: 25 آذر

 

  1. دوره 32 آزمون MHLE ، بهمن 95

تاریخ شروع ثبت نام: 1 آذر

تاریخ برگزاری آزمون: 28 بهمن

 

 


نظرات

آذر
ممنون از تلاش موثر شما