آمار ثبت نام کنکور 93 از مرز یک میلیون نفر گذشت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به آمار ثبت نام کنندگان در کنکور سراسری سال 93 در مهلت زمانی اول و تعداد ثبت نام کنندگان در مهلت دوم ثبت نام تا امروز 12 اسفندماه تعداد یک میلیون و 3 هزار و 981 نفر برای شرکت در آزمون سراسری 1393 ثبت نام کرده اند.

دکتر حسین توکلی افزود: در مرحله نخست ثبت نام از داوطلبان کنکور سراسری 93 تعداد  897 هزار و 508 نفر ثبت نام کرده بودند و تا صبح امروز 12 اسفندماه 92 نیز تعداد 106 هزار و 473 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند که مجموع این تعداد یک میلیون و 3 هزار و 981 نفر است.

وی با اشاره به اهمیت توجه داوطلبان به مهلت زمانی ویرایش کارت کنکور 93 خاطرنشان کرد: داوطلبانی که پیش از این در آزمون ثبت نام کرده اند نیز تا چهارشنبه 14 اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کارت خود را ویرایش کنند.

توکلی اظهار داشت: تاکنون 94 هزار 121 نفر با ورود به سایت سازمان سنجش نسبت به اصلاح و ویرایش کارت ثبت نامی خود اقدام کرده اند.

وی تاکید کرد: نظر به اینکه پس از مدت زمان در نظر گرفته شده برای ویرایش تحت هیچ شرایط امکان تغییر در کارت کنکور سراسری 93 به ویژه در خصوص گروه آزمایشی، جنس، زبان خارجی و شهرستان محل آزمون میسر نیست و کارت شرکت در آزمون بر اساس اطلاعات قبلی و اصلاح شده تهیه می شود هیچ نوع تقاضایی مبنی بر تغییر امکان پذیر نیست.


 منبع: خبرگزاري مهر

  

نظرات