پيشتازي استراليا؛ تنزل دانشگاه هاي آمريكا و بريتانيا در رده بندي هادر رده بندي 2013 تايم (Time higher Education) سه تا از دانشگاه هاي بريتانيا از فهرست صد دانشگاه معتبر جهان (World Reputation Rankings) خارج شدند در حالي كه استراليا همچنان به حضور خود در اين فهرست ادامه مي دهد. دو تا از دانشگاه هاي ايالات متحده كه بيش از هر كشوري در اين فهرست حضور دارد نيز از فهرست صدتايي خارج شدند.

رده بندي جهاني دانشگاه هاي معتبر (World Reputation Rankings) بخشي از نظام رده بندي منتشره توسط مؤسسه ي تايم است اما جايگزين رده بندي جهاني دانشگاه ها (Time World University Rankings) نخواهد شد.

بيشتر دانشگاه هاي ايالات متحده كه رتبه هاي پايين تري نسبت به سال هاي قبل كسب كردند، دانشگاه هاي دولتي (عمومي) هستند، از جمله دانشگاه ويسكانزين-مديسون (از رتبه ي 27 به 30)، دانشگاه كاليفرنيا-سانفرانسيسكو (از 31 به 40)، دانشگاه ماساچوست (از 39 به 42)، دانشگاه كاروليناي شمالي در چَپِل هيل (از فهرست 50 تايي خارج شد) و دانشگاه پيتزبورگ (از دسته ي 61 تا 70 به دسته ي 71 تا 80 سقوط كرد).

دانشگاه هاي پيشتاز آمريكايي، دانشگاه كارنجي ملون Carnegie Mellon (از 37 به 26) و دانشگاه نيويورك (از 34 به 29) هستند.

بعد از آمريكا، بريتانيا بيشترين نماينده را در فهرست صدتايي دارد (9 دانشگاه) اما عملكرد كلي آن ها رو به افول بوده است زيرا در سال هاي قبل 12 نماينده داشتند.

جهش استراليا

چهار دانشگاه استراليايي به يكباره براي اولين بار در سال 2013 وارد اين فهرست شدند، از جمله دانشگاه موناش و دانشگاه نيو ساوث ولز.

آقاي فيل بِيتي Phil Baty سردبير رده بندي تايم مي گويد: «از بسياري جهات اين نتايج نشان مي دهد كه تصوير استراليا در ذهن كارشناسان و پژوهشگران به واقعيت نزديك تر مي شود. تا كنون استراليا در رده بندي جهاني دانشگاه هاي معتبر (World Reputation Rankings) در مقايسه با رده بندي جهاني دانشگاه ها (Time World University Rankings) حضور كمتري داشت. اما اكنون شرايط تغيير كرده است. استراليا از موقعيت ويژه ي جغرافيايي خود به نحو مطلوبي بهره برده است: همزمان با ارتباطات قوي و گسترده اي كه با دانشگاه هاي غرب برقرار كرده است، با آموزش عاليِ رو به رشد آسياي شرقي نيز پيوندهايي دارد».

منبع: وبسايت موسسه اعزام دانشجو به استرالياي "مدت"

نظرات