کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران


کرسی‌های یونسکو که در چارچوب شبکه دانشگاه‌های همزاد قرار می‌گیرند، ارگان‌هایی ملی یا منطقه‌ای هستند که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت می‌کنند. یک کرسی یونسکو می‌تواند به عنوان واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی برای دوره‌ای سه ‌ساله تشکیل شود. این واحد باید دارای سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، تعدادی پژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجو و محقق باشد که به انجام تحقیقات در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی بپردازند.

فعالیت های کرسی های یونسکو شامل موارد عمده ذیل می باشد:

- فعالیت‌های پژوهشی،

- برگزاری جلسات سخنرانی،

- گردهمایی و کنفرانس در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

- اعزام دانشجو و استاد

-  تشکیل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

 
در حال حاضر دانشگاه تهران دارای پنج کرسی یونسکو به شرح زیر است :

1-کرسی معماری اسلامی تحت مسئولیت  جناب آقای دکتر گلابچی استاد محترم پردیس هنرهای زیبا

2-کرسی آموزش مهندسی  تحت مسئولیت جناب آقای دکتر معماریان استاد محترم  پردیس دانشکده های فنی (دانشکده معدن)

3-کرسی بازیافت آب  تحت مسئولیت جناب آقای دکتر صراف زاده استاد محترم پردیس دانشکده های فنی (دانشکده شیمی)

4-کرسی بیوفیزیک دیابت، پژوهش بین رشته ای در دیابت تحت مسئولیت  جناب آقای دکتر موسوی موحدی استاد محترم موسسه تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک

5- کرسی کارآفرینی تحت مسئولیت جناب آقای دکتر زالی استاد محترم دانشکده کارآفرینی

منبع: سايت دانشگاه تهران

نظرات