ظرفيت پايين بورس دكتري

معاون بورس وزارت علوم با اشاره به تعداد متقاضیانی که در بورس دکتری تخصصی خارج برای غربالگری پذیرفته شده اند، گفت: از میان 6 هزار و 428 داوطلبی که برای اعزام به خارج ثبت نام کرده اند کمتر از 2000 نفر به علت کسب معرفی نامه از دانشگاه به مرحله غربالگری راه یافتند.
 

با پایان یافتن مهلت 45 روزه داوطلبان برای ثبت نام در بورس دکتری تخصصی وزارت علوم، حسن مسلمی نائینی - معاون بورس این وزارتخانه اعلام کرد که تعداد 6 هزار و 428 داوطلب در ثبت نام اولیه شرکت کرده اند.

وی ضمن اعلام خبر آغاز غربالگری عده ای از داوطلبان برای اعزام به خارج اظهار داشت: از میان ثبت نام کنندگان تنها یک هزار و 458 نفر دارای معرفی نامه از دانشگاه بودند که مدارک آنها هم اکنون در حال بررسی است و در صورت تایید مدارک همچنین داشتن سایر شرایط عمومی و اختصاصی از 10 بهمن ماه برای مصاحبه دعوت می شوند.

این مقام مسئول در وزارت علوم، علت عدم پذیرش سایر داوطلبان را نداشتن معرفی نامه از سوی دانشگاه عنوان کرد.

به گفته مسلمی نائینی، رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی بیشترین تعداد داوطلبان را در بورس دکتری تخصصی به خود اختصاص داده اند.
 

 ظرفیت پذیرش برای اعزام حدود 300 نفر اعلام شده و پذیرفته شدگان نهایی تا اسفندماه سال 92 فرصت اعزام دارند.


منبع: خبرگزاري مهرنظرات