پذيرش دانشجوي دكتري پژوهشي در يك دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در چهار گرایش تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D.by Research) می پذیرد و داوطلبان تا اول اسفند فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند.
 

مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی با گرایش بهداشت محیط اقدام کند.

داوطلبان می توانند در زمینه های پژوهشی کاربرد فناوری نانو در کنترل آلاینده های زیست محیطی، کیفیت آب، میکروبیولوژی محیط و شیمی محیط در دوره دکتری تخصصی پژوهشی شرکت کنند.

مهلت ارسال مدارک داوطلبان اول اسفند ماه 90 است و مصاحبه افراد واجد شرایط در 6 اسفند برگزار می شود. مهلت ارائه مدرک زبان حداکثر تا روز مصاحبه 6 اسفند خواهد بود.
 

 دانشجویانی که ضوابط و شرایط لازم را دارند پس از پذیرش و طی مرحله "دوره عالی پژوهش" (MPhil یا Master of Philosophy) و موفقیت در آن وارد دوره "دکتری تخصصی پژوهشی" (Ph.D by Research) می شوند و پس از آن حق التحقیق به عنوان حقوق دریافت می کنند.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.

 

منبع: خبرگزاري مهرنظرات