كار در استراليا پس از پايان تحصيل

جذابيت هاي ماندن و كار كردن در استراليا پس از پايان تحصيل انكارناپذير است اما قوانين مهاجرتي اين كشور نيز سخت گيرانه است. همچنان كه ممكن است تصميم براي انتخاب بهترين ويزاي پس از پايان تحصيل دشوار باشد، گزينه هاي بسيار خوبي براي دانشجويان خارجي وجود دارد تا اقامت خود در استراليا را ادامه دهند.

در اين نوشته گزينه هاي مختلف ويزا كه پس از پايان تحصيل در استراليا پيش رو داريد را بررسي مي كنيم.

ويزا-كار-استراليا-پس-از-تحصيل

ويزاي فارغ التحصيلي موقت (Temporary Graduate Visa (subclass 485

اين ويزا دو شاخه (stream) مختلف دارد (شاخه كار فارغ التحصيلي (Graduate Work Stream) و شاخه كار پس از تحصيل (Post-Study Work Stream))، اما فرآيند درخواست آن ها يكي است. شما مي توانيد براي اين ويزا به صورت آنلاين درخواست دهيد يا فرم درخواست را دانلود كرده به همراه مداركتان به مركز ويزاي فارغ التحصيلي موقت در آدلايد ارسال كنيد. اما زمان پاسخ به ويزا در صورت اقدام به شيوه آنلاين كوتاه تر خواهد بود.

شرايط اقدام براي اين ويزا داشتن مدرك تحصيلي اخذ شده از يكي از مؤسسات استراليايي است. همچنين در زمان اقدام بايد 6 ماه از تاريخ شروع ويزاي دانشجويي شما گذشته باشد و مهارت زبان انگليسي خود را نيز بايد بتوانيد ثابت كنيد.

شاخه كار فارغ التحصيلي Graduate Work Stream

براي درخواست ويزا در اين شاخه بايد مهارت ها و مدرك تحصيلي شما منطبق با فهرست مشاغل مورد نياز استراليا باشد. با اين ويزا اجازه خواهيد يافت به منظور كار، مسافرت، يا ادامه تحصيل به مدت 18 ماه در استراليا بمانيد. مدرك تحصيلي شما بايد در استراليا اخذ شده باشد تا بتوانيد براي اين ويزا درخواست دهيد.

شاخه كار پس از تحصيل Post-Study Work Stream

با داشتن اين ويزا مي توانيد به مدت حداكثر 4 سال، بسته به سطح مدرك تحصيلي تان در استراليا بمانيد. فارغ التحصيلان كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانند به مدت 2 سال با اين ويزا اجازه اقامت دريافت كنند در حالي كه فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد تحقيقاتي به مدت 3 سال اين فرصت را خواهند داشت. فارغ التحصيلان دكترا مي توانند 4 سال تمام با اين ويزا در استراليا بمانند.

منبع: موسسه اعزام دانشجو به استرالياي"مدت"


نظرات