مصاحبه دكتري الهيات دانشگاه تهران

دانشگاه تهران زمان مصاحبه در 5 کد رشته دکتری الهیات و معارف اسلامی را اعلام کرد.

 دانشگاه تهران اعلام کرد مصاحبه کد رشته های 1139-1098-1082-1083 و 1102 دانشکده الهیات و معارف اسلامی فردا چهارشنبه 28 دی ماه ساعت 9 صبح در دانشکده الهیات برگزار خواهد شد.

اسامی کد رشته ها به این شرح است: 1139( فلسفه و کلام اسلامی)، 1098(تاریخ و تمدن ملل اسلامی)، 1089(فقه شافعی)، 1083(فقه و مبانی حقوق اسلامی) و 1102(فقه و مبانی حقوق اسلامی).

دانشگاه تهران همچنین مصاحبه در 4 کدرشته دکتری الهیات و معارف اسلامی را پیش از این به علت کمبود ظرفیت ممنوع اعلام کرده بود.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات