شغل هاي پرتقاضاي سال 2014 در استراليا

در استراليا چه شغل هايي بيشترين تقاضا را در سال 2014 خواهند داشت؟

فرصت هاي شغلي بسياري تا پايان سال در سراسر استراليا به وجود خواهد آمد، به اين دلايل:

 • 20% كارفرمايان مي خواهند كاركنان بيشتري استخدام كنند.
 • پيش بيني مي شود 193000 شغل جديد تا ماه اوت 2014 (شهريور 93) ايجاد شود.

بيشترين تعداد مشاغل جديد در اين زمينه ها خواهند بود:

 • مراقبت و مددكاري
 • آموزش و تعليم
 • مالي و تجاري
 • ساخت و ساز
 • دستيار فروش و مسؤول فروش

انتظار مي رود براي اين مهارت ها تقاضاي زيادي به وجود آيد:

 • مهارت هاي سبز (حفظ محيط زيست، كاهش مصرف انرژي، ...)
 • اطلاعات، فن آوري اطلاعات، ...
 • بهداشت و درمان
 • مديريت شركتي
 • كارگر و كارمند رفاه و سلامت
 • مراقبت و مددكاري

مروري خواهيم داشت بر پرتقاضاترين مشاغل سال 2014 در استراليا.

شغل-مددكاري-استراليا
شغل-مددكاري-استراليا

مراقبت و مددكاري

جمعيتِ در حال پير شدنِ استراليا و تقاضاي زياد براي مددكاران چه در مراكز درماني و چه در خانه، بازار كار خدمات در استراليا را به پيش مي راند. انتظار مي رود صنعت مراقبت هاي بهداشتي و درماني و خدمات اجتماعي استراليا به اين آمار دست يابد:

 • رشد 13% تا سال 2017
 • 178000 شغل جديد در تمام سطوح مهارتي
 • 57200 شغل براي مراقبين و مددكاران

آموزش و تعليم

حساب و كتاب ساده ي رياضي نشان ميدهد تعداد كودكان مدرسه رو بيشتر و بيشتر مي شود اما تعداد معلمين مدرسه كم و كمتر مي شود. حدود 25% معلمان در پنج سال آينده بازنشسته خواهند شد.

انتظار مي رود صنعت آموزش و تعليم استراليا به اين آمار دست يابد:

 • رشد 7.2% تا سال 2017
 • 64000 شغل جديد
 • 45000 شغل فقط براي معلمين دوره ابتدايي و دبيرستان

مالي و تجاري

شغل-مالي-تجاري-استراليا
شغل-مالي-تجاري-استراليا

حرفه اي هايي كه مدارك تحصيلي در رشته هاي مالي و حسابداري دارند در سال 2014 بسيار مورد تقاضا خواهند بود.

 • حسابداري در 20 شغل در حال رشد استراليا رتبه 3 را دارد.
 • 21000 شغل جديد حسابداري تا سال 2017
 • 86% شركت ها يافتن افراد حرفه اي ماهر در زمينه ي مالي را دشوار يافته اند.

 

ساخت و ساز

ساخت و ساز سومين صنعت بزرگ استخدامي استرالياست و انتظار مي رود در سال پيش رو 10% رشد داشته باشد.

 • انجمن صنايع مسكن پيش بيني كرده است بيش از 160500 ساختمان جديد در سال مالي 2013-2014 ساخته خواهد شد. اين تعداد 10000 تا بيشتر از پيش بيني اوليه براي اين سال مالي است.
 • 50000 شغل جديد براي نجارها و درودگران تا سال 2017 ايجاد خواهد شد.

 

جريان هاي اصلي سال 2014

پاره وقت و انعطاف پذير

مشاغل پاره وقت سريع تر از مشاغل تمام وقت رشد مي كنند. بسياري از كارفرمايان بيشتر به دنبال انعطاف پذيري و توازن بين كار و زندگي هستند. تقريباً يك سوم استراليايي ها پاره وقت كار مي كنند.

افزايش دستمزدها

انتظار مي رود ميانگين دستمزد هفتگي بيش از 4% تا نوامبر 2014 (آبان 93) رشد داشته باشد.

مهارت هاي سبز

از آنجايي كه استراليا به سمت اقتصادي سبزتر پيش مي رود، مهارت هاي سبز (حفظ محيط زيست، كاهش مصرف انرژي، ...) در تمام صنايع اهميت خواهند يافت. مشاغلي از قبيل توليد انرژي پاك، گزارش هاي محيط زيستي، و ... پرطرفدارتر خواهند بود.

سطح تحصيلي بالاتر = فرصت هاي شغلي بيشتر

فرصت هاي شغلي براي افرادي كه مدرك كارشناسي يا بالاتر دارند در حال افزايش است. از حالا تا سال 2017 يكي از هر سه شغل جديدي كه ايجاد مي شود براي فردي با مدرك كارشناسي يا بالاتر خواهد بود.

منبع: موسسه اعزام دانشجو به خارج از كشور مدت


نظرات