تمديد مهلت تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان آزمون دكتري سال 1393

سازمان سنجش آموزش كشور طي اطلاعيه اي خبر از تمديد مهلت تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان آزمون دكتري سال 1393 داد.

در اين اطلاعيه آمده است:

"به اطلاع داوطلبان آزمون دكتراي سال 1393 كه اسامي آنها براي مصاحبه علمي اعلام شده است و تاكنون موفق به تكميل فرم صلاحيت عمومي نشده اند، مي رساند كه مهلت تكميل فرم تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 10/3/1393 تمديد شده است. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم مذكور اقدام ننمايند از مرحله پذيرش نهايي حذف خواهند شد.

ضمنا فرم صلاحيت عمومي از طريق كارنامه انتخاب رشته كنندگان قابل مشاهده مي باشد."

منبع: سازمان سنجش آموزش كشور


نظرات