فرصت ثبت‌نام دانشجویان متقاضی مهمانی سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان متقاضی میهمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سال تحصیلی 93-94، می توانند از 15 تیر تا 15 مرداد ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویانی که متقاضی میهمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند می توانند از 15 تیر تا 15 مرداد ماه جاری با مراجعه به سامانه الکترونیکی به آدرس http://guestedu.tums.ac.ir ثبت نام کنند.

گفتنی است، تصویر فرم تقاضای میهمانی از دانشگاه مبداء، تصویر گواهی معدل و تصویر مدارک و مستندات مربوط به دلایل دانشجو برای درخواست میهمانی از جمله مدارک این ثبت نام است.

منبع: خبرگزاري ايسنا


نظرات