5 سايت براي سنجش دايره لغات زبان

يادگيري لغت در انگليسي همواره جزو موارد نه چندان ساده ياد شده است. دليل آن هم فرار بودن لغات و نيازمندي به تمرين و دوره مكرر مي باشد.يكي از راه هاي غلبه بر اين مشكل استفاده از امكانات اينترنتي و آنلاين مي باشد.در اينجا ليست پنج سايت خوب براي تمرين لغت براي شما آورده شده است.

1-  Merriam Webster

در اين لينك شما آزموني با 10 سوال را حل كرده و از ميزان دايره لغت خود آشنا مي شويد. حتي ممكن است چند كلمه جديد نيز بياموزيد. براي پاسخ به هر سوال 10 ثانيه فرصت داريد. در ضمن اين تست نسبتا سخت مي باشد. بعد از پاسخگويي به اين تست به حتما ساير قسمت هاي سايت را نيز بررسي كنيد زيرا تمام قسمت هاي اين سايت واقعا براي زبان آموزان مفيد مي باشد.

2- Oxford Vocabulary Workshop

در اين سايت شما سطح زبان خود را مشخص كرده و آزموني متناسب با سطح خود را پاسخ مي دهيد. سوالات و كلمات اين تست معمولا آكادميك مي باشد.

3- Test Your Vocabulary

اين تست كمي متفاوت و همچنين جالب مي باشد. شما بايد از ميان تعدادي زيادي كلمه، آن دسته از كلماتي را كه مي شناسيد انتخاب كنيد. در انتها سطح دايره لغت شما تعيين مي شود. اين تست را از دست ندهيد.

4- Free Rice

در اين سايت نيز شما بايد معناي درست هر كلمه را در آزموني چهار گزينه اي انتخاب كنيد. هر بار كه پاسخ درست را انتخاب كنيد مقداري برنج براي كمك به كودكان گرسنه برنده مي شويد!

5- TOEFL Vocabulary Test

تست لغات مخصوص داوطلبان تافل.نظرات