جزئيات ارزش مدارك دانشگاهي قرقيزستان

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین به روز رسانی خود ضوابط و مقررات جدید مدارک تحصیلی دانشگاه های معتبر کشور جمهوری قرقیزستان را با تاریخ شروع به تحصیل اول فوریه 2012 به بعد اعلام کرد.
 

 اداره کل امور دانش آموختگان این وزارتخانه درخصوص نحوه ارزشیابی دانشگاههای معتبر این کشور اعلام کرد.

مدارک ‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، با رعایت سایر ضوابط و مقررات عمومی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.


بر اساس این گزارش، مدارک ‌Magister صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.
 
این اداره کل همچنین اعلام کرد که مدارک Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/02/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.

همچنین در این ارزشیابی، مدارک Kandidat Nauk  دکتری، با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری همچنین داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه  بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.  ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی نگاشته و ارائه شده باشد.

بر اساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، دانشجویان‌ بورسیه‌ این وزارتخانه به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ نیستند و منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.
 
همچنین، از سوی وزارت علوم، 3 مرکز آموزش عالی که در فهرست ذیل آمده است، در این کشور معتبر شناخته شده است:
 
1- Kyrgyz National University of Jusup Balasagyn صرفاً تاسطح کارشناسی ارشد

2- Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov صرفاً تاسطح کارشناسی ارشد

3- Kyrgyz-Russian Slavic University صرفاً تاسطح کارشناسی
 
2 دانشگاه کشور قرقیزستان که در ذیل آمده است، از سوی وزارت علوم غیر معتبر شناخته شده و کلیه مدارک صادره از این دانشگاه ها غیر قابل بررسی و ارزشیابی است:
 
1- Institute of Strategic Information Technologies in Education – ICITO
(چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/03/2009 باشد)
 
2- دانشگاه شرقی (محمود کاشغری)
منبع: خبرگزاري مهر

نظرات