ورود جدی وزارت علوم به برگزاری دوره های مشترک با خارجیها

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با بیان اینکه دو زیر مجموعه این وزارتخانه به برگزاری دوره های مشترک ورود پیدا کرده اند از دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پرمشتری ترین دانشگاه برای جذب دانشجوی خارجی یاد کرد.

حسین حسینی با اشاره به تصمیمات جدید وزارت علوم در برگزاری دوره های مشترک، اظهار داشت: برگزاری دوره های مشترک در تمام دوره های مدیریتی وزارت علوم مطرح بوده اما در دوره گذشته به عنوان یک برنامه هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره های مشترک به تازگی از سوی معاونت آموزشی و دفتر همکاریهای بین الملل وزارت علوم در حال پیگیری جدی است، اضافه کرد: برای ورود به این دوره ها، برخی ملاحظات باید مورد توجه قرار گیرد که در درجه نخست می توان به کیفیت دانشگاهها اشاره کرد. ما تجربه خوبی در این زمینه نداریم. برخی دانشگاههای کم کیفیت خارجی با ایجاد شعبه در داخل کشور صرفاً به فکر صدور مدرک بوده و توسعه آموزش عالی مدنظرشان نبود.

به گفته مدیر کل دفتر گسترش، بنابراین بحث دوره های مشترک معطوف به دوره های خاص می شود.

حسینی گفت: پذیرش دانشجویان خارجی در داخل کشور با برگزاری دوره های مشترک و در راستای جبران کاهش جمعیت دانشجویی در آینده امر مفیدی می تواند باشد، گفت: باید بتوان ظرفیت صندلی های خالی در آموزش عالی را برای آینده حفظ کرد که یکی از راههای آن پذیرش دانشجوی خارجی است.

وی در این زمینه به کشورهای هدف از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان اشاره کرد و گفت: کشورهای مذکور متقاضی درجه یک برای اعزام دانشجویانشان به ایران هستند اما ما هنوز از ظرفیت این کشورها برای جذب دانشجوی خارجی به خوبی استفاده نکرده ایم.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، دانشگاه فردوسی مشهد را یکی از دانشگاههایی دانست که مورد توجه کشورهای همسایه برای جذب دانشجوی خارجی است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، پردیس های خودگردان دانشگاهها هم نمی توانند رسالتی در زمینه جذب دانشجوی خارجی داشته باشند چون هدفشان بیشتر جذب دانشجوی داخل در خارج از پردیسهای اصلی دانشگاههاست.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات