شرط معدل برای جذب دانش آموختگان دکتری در پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور، شرط معدل برای جذب دانش آموختگان دکتری در این دانشگاه را اعلام کرد.

ابوالفضل فراهانی گفت: دانشگاه پیام نور به دنبال دانش آموخته ای است که در دانشگاه معتبر درس خوانده و به درستی تحصیل کرده است؛ در واقع دانشگاه پیام نور به دنبال استخدام نخبگان و دانشجویان رتبه های برگزیده دانشگاههاست.

وی گفت: میانگین سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باید بین 16:05 تا 18:05 باشد تا دانش آموختگان بتوانند در دانشگاه پیام نور جذب شوند.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، افراد دارای معدل پایین تر از میانگین 16:05 حتی اگر دارای مدرک دکتری باشند شانس همکاری ندارند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات