تقویم آزمونی وزارت بهداشت + جدول

براساس تقویم آزمونی وزارت بهداشت، در سال جاری 24 آزمون برای دانشجویان علوم پزشکی برگزار می‌شود.

ترافیک آزمون های علوم پزشکی در تیر ماه سنگین است. شش آزمون‌ پذیرش دستیار دندانپزشکی، جایابی دانش‌آموختگان دندانپزشکی و آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج کشور، ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی، ارتقای دستیاران دندانپزشکی و آزمون بهداشت‌کاران دهان و دندان نیز به ترتیب در هفته اول ماه جاری برگزار شد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی MHLE وزارت بهداشت در نهم مردادماه برگزار می‌شود.

آزمون‌های بورد دندانپزشکی، پیش کارورزی و علوم پایه(پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی)، کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(بورد تخصصی و فوق تخصصی) و آزمون زبان انگلیسی عمومی MHLE در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در آبان‌ماه نیز به ترتیب در تاریخ‌های اول و بیست‌ونهم آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی و طب سنتی و آزمون MHLE برگزار می‌شود.

در تاریخ ششم آذرماه سال جاری نیز دانش‌آموختگان داندانپزشکی و داروسازی خارج کشور بار دیگر فرصت دارند مدارک تحصیلی خود را برای دریافت مجوز کار در ایران ارزشیابی کنند.

در یازدهم دی‌ماه و سی‌ام بهمن بار دیگر آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE برگزار می‌شود.

آخرین آزمون سال 93 وزارت بهداشت آزمون پیش‌کارورزی و علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) است که در چهاردهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی، نیز هنوز مشخص نشده است.

تقویم آزمونی وزارت بهداشت

ردیف نام آزمون ماه آزمون تاریخ برگزاری آزمون زمان توزیع کارت ورود به جلسه
1 آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و یکمین دوره) اردیبهشت 1393.2.4 2 لغایت 4 اردیبهشت 1393
2 آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و یکمین دوره) اردیبهشت 1393.2.11 8 لغایت 10 اردیبهشت 1393
3 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE اردیبهشت 1393.2.25 22 لغایت 24 اردیبهشت 1393
4 آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها اردیبهشت 1393.2.25 مراجعه به اطلاعیه دانشگاه‌های مجری و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
5 آزمون کارشناسی ارشد خرداد 22 لغایت 23 خرداد 1393 19 لغایت 21 خرداد 1393
6 آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی تیر 1393.4.5 3 لغایت 4 تیر 1393
7 آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 1 تیر 1393.4.5 3 لغایت 4 تیر 1393
8 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 1 تیر 1393.4.5 3 لغایت 4 تیر 1393
9 آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) تیر 1393.4.5 مراجعه با اطلاعیه داهشگاه‌های مجری و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
10 آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی تیر 1393.4.5 مراجعه به اطلاعیه دانشگاه‌های مجری و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
11 آزمون بهداشتکاران دهان و دندان تیر 1393.4.5 3 لغایت 4 تیر 1393
12 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE مرداد 1393.5.9 6 لغایت 8 تیر 1393
13 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) شهریور 1393.6.3 مراجعه به اطلاعیه دانشگاه‌های مجری و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
14 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) شهریور 1393.6.13 مراجعه به اطلاعیه مرکز سنجش و دانشگاه‌های علوم پزشکی
15 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی) شهریور 1393.6.13 مراجعه به اطلاعیه‌ دانشگاه‌های مجری و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
16 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE شهریور 1393.6.20 18 لغایت 19 شهریور 1393
17 آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت دندانپزشکی و داروسازی و طب سنتی (PHD) آبان 1393.8.1 29 لغایت 30 مهر 1393
18 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE آبان 1393.8.29 27 لغایت 28 آبان 1393
19 آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2 آذر 1393.9.6 4 لغایت 5 آذر 1353
20 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 آذر 1393.9.6 4 لغایت 5 آذر 1393
21 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE دی 1393.10.11 9 لغایت 10 دی 1393
22 آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی

متعاقبا اعلام خواهد شد
23 MELE آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت بهمن 1393.11.30 28 لغایت 29 بهمن 1393
24 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) اسفند 1393.12.14 مراجعه به اطلاعیه مرکز سنجش و دانشگاه‌های علوم پزشکی


نظرات