سیاست وزارت علوم درباره رشته‌ها و دانشگاههای تک جنسیتی

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با اشاره به تازه ترین سیاست این وزارتخانه در خصوص رشته های تک جنسیتی، به برخی موارد اشاره کرد.

حسین حسینی در این باره، اظهار داشت: مجوز رشته های تک جنسیتی برای سال تحصیلی جدید هیچ تغییری نمی کند و طبق روال گذشته، پذیرش دانشجو در این رشته ها ادامه دارد.

وی درباره صدور مجوز برای دانشگاههای تک جنسیتی، اظهار داشت: شورای گسترش وزارت علوم هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی به جز تاسیس شعبه دانشگاه الزهرا در ارومیه، صادر نکرده است.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، خاطرنشان کرد: امسال ظرفیت مناسبی برای پذیرش دانشجو در دانشگاههای غیردولتی و دولتی در نظر گرفته شده و کفه ترازوی پذیرش دانشجو در رشته های غیرتک جنسیتی، سنگین تر است.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات