دانشگاه آزاد و نحوه کوتاه شدن مدت زمان تحصیل در لیسانس

ترم تابستان در دانشگاه آزاد آغاز شده است در همین باره معاون آموزشی این دانشگاه به توضیح چگونگی کوتاه شدن مدت زمان تحصیل در لیسانس با شرکت در ترم تابستان پرداخت.

چندی پیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که این دانشگاه در نظر دارد مدت زمان تحصیلات لیسانسها را کوتاه تر کند و سخن از تحصیل این دانشجویان در ترم تابستان به میان آمد.

به همین جهت، معاونان آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، توضیحاتی را مدتی پیش ارائه کردند.

در همین باره حسین غریبی - معاون آموزشی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، یادآوری کرد: ترم تابستان این امکان را به دانشجویان لیسانس می دهد که در تابستان 10 واحد درسی اخذ کنند و اگر در سه ترم تابستان تا سقف 10 واحد درسی را اخذ کنند جمع واحدها به 30 می رسد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر هر دانشجوی لیسانس در ترمهای تحصیلی 17 واحد درسی را اخذ کند خیلی زودتر از 7 یا 8 ترم، تحصیلاتش را در لیسانس به پایان می رساند.

به گفته این مقام مسئول، ترم تابستان هم اکنون در اکثر واحدهای این دانشگاه آغاز شده و دانشجویان بین 6 تا 10 واحد درسی را می توانند بگذرانند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات