كارنامه آزمون زبان انگليسي وزارت بهداشت

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) گفت: کارنامه این آزمون در سایت مرکز سنجش منتشر شد.

دکتر جبرائیل نسل سراجي افزود: آزمون زبان وزارت بهداشت در روز پنجشنبه 29 دی ماه برگزار شد.

وی یادآور شد: کارنامه اینترنتی آزمون نیز از روز شنبه 8 بهمن 90 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

نسل سراجی اظهار داشت: یک هزار و 300 نفر در آزمون شرکت کرده اند که 32 درصد از این افراد توانسته اند نمره قابل قبول در سطح زبان انگلیسی کسب کنند.


منبع: خبرگزاري مهرنظرات