سري جديد تغييرات كنكور دكتري

الزام رشته های کارشناسی ارشد مرتبط در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز91، براساس اعلام سازمان سنجش در سه گروه آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی از جدول رشته ها حذف شد.
 

 بر اساس نامه واصله مورخ 25 دی ماه سال 90 دفتر پشتیبانی و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، رشته های کارشناسی ارشد مرتبط در آزمون دکتری 91 از جدول رشته های امتحانی این سه گروه حذف شد.

به عبارت دیگر متقاضیان رشته های امتحانی مذکور بدون توجه به نوع مدرک کارشناسی ارشد می توانند در رشته امتحانی مورد نظر خود در سه گروه آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی ثبت نام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که با توجه به این موضوع علاقمند به تغییر رشته امتحانی خود هستند می توانند در فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی از 10 تا 12 بهمن، نسبت به تغییر رشته خود اقدام کنند.
 

 آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 در 285 کد رشته امتحانی در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود.منبع: خبرگزاري مهرنظرات