اعلام جزئیات همکاری‌های علمی ایران با دانشگاههای فرانسه

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل از جزئیات همکاری علمی ایران با دانشگاههای فرانسه تحت عنوان طرح جندی شاپور خبر داد و گفت: این پروژه در سال جاری گسترش می یابد.

حسین سالار آملی در این باره، گفت: یکی از موسسات ایرانی طی سالهای گذشته تفاهم نامه ای با کشور فرانسه امضا کرده که بر اساس آن در صورت همکاری میان دانشگاهها و استادان ما با دانشگاهها و استادان فرانسوی، بخشی از هزینه های این همکاری توسط ما و بخشی دیگر توسط فرانسه تامین شود.

وی با بیان اینکه این همکاری تحت عنوان جندی شاپور نامگذاری شده از گسترش این پروژه در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه، 30 طرح با محوریتهای مختلف از جمله مهندسی، علوم انسانی، فرهنگی و سایر زمینه ها می توانند با همکاری دانشگاههای داخل و فرانسوی عملیاتی شوند که امیدواریم تا پایان سال میزان این همکاریها جهش بیشتری یابد.

به گفته سالار آملی، روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی صرع در مغز و حائل های فرهنگی دو نمونه از این طرحها هستند که با همکاری یک استاد و دانشگاه ایرانی و یک استاد و دانشگاه فرانسوی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف و برخی دیگر از دانشگاههای مطرح کشور هم اکنون در حال همکاری با دانشگاههای فرانسه هستند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات