استراليا و آمريكا : نوآوري هاي آموزش عالي

 در استراليا و ايالات متحده آمريكا، دو نوع اصلاحات نظام آموزش عالي در حال انجام در دو مسير كاملاً متفاوت است. در ايالات متحده، رئيس جمهور باراك اوباما اخيراً برنامه اي را توسعه داده است كه به وام گيرندگان اجازه مي دهد وام هاي دانشجويي دولت فدرال را به ميزان ده درصد درآمد ماهيانه شان بپردازند.

در نقطۀ مقابل، نخست وزير استراليا، توني آبوت، قرار است نرخ بهرۀ وام دانشجويان را افزايش دهد و سطح دستمزدي كه دانشجويان را مجاب به بازپرداخت وام بانكي مي كند را نيز كاهش دهد.

اما جالب توجه است كه هيچ كدام از اين برنامه ها از تغييرات چشمگير الگوهاي آموزشي بهره اي نگرفته اند. ابداعات جديد در آموزش و يادگيري به دانشجويان كمك مي كند تا موانعي پيش روي آموزش عالي را بردارند، از جمله چالش هزينۀ زياد تحصيل را.

نظام هاي يادگيري اقتباسي، يادگيري تجربي، رويكردهاي صلاحيت محور (competency-based approaches)، برنامه ها و دوره هايي كه مدارك تحصيلي مشابه دوره هاي دانشگاهي ارائه مي دهند، دوره هايي كه از طريق موبايل قابل دسترس و استفاده هستند، و همكاري هاي آموزشي با كارفرمايان همگي به آموزش عالي جنبه اي شخصي و فردي بخشيده اند. آن ها به دانشجويان امكان مي دهند تا شيوۀ يادگيري خودشان را برگزينند تا بيشترين هماهنگي را با نيازهاي آنان، شيوۀ يادگيري شان، ونيز مهم تر از همه بودجه شان داشته باشد.

استراليا_آمريكا
استراليا_آمريكا

كمپ ها/پرديس هاي دانشگاهي الگوي بسيار خوبي براي آموزش هستند، اما گران، وابسته به مكان و نامناسب با زندگي بسياري از دانشجويان در عصر تكنولوژي هستند. ابتكارات نوين در آموزش و يادگيري اين محدوديت ها را كنار مي زند. زيرا سبب مشتري محور شدن آموزش عالي مي گردد. اين پتانسيل وجود دارد كه نرخ فارغ التحصيلي و پيشرفت كلي دانشجويان را افزايش دهند.

در واقع، نظام آموزش عالي ايالات متحده براي اتخاذ اين رويكردها و شيوه هاي نوين گام برداشته است. در مقايسه با ديگر نظام هاي دانشگاهي در بسياري از كشورها، آموزش عالي ايالات متحده تركيبي درخشان از تمامي رويكردهاست: دانشگاه هاي پژوهش محور دولتي و خصوصي، كالج هاي هنرهاي آزاد، مؤسسات با اهداف ويژه، كالج هاي محلي و . . .

اين تنوع سبب شده است آمريكا انعطاف زيادي براي تجديد وضع نظام آموزشي موجود داشته باشد به نحوي كه دانشجويان بيشترين سود را ببرند.

پرسشي كه مطح مي شود اين است كه چرا اين توسعه ها و پيشرفت ها توجه و حمايت بيشتر رهبران ايالات متحده آمريكا را جلب نكرده است؟ عدۀ كمي با اين پرسش بحث را آغاز كرده اند اما بخش بزرگ مباحثات بر سر سياست هاي آموزش عالي به مديريت هزينه هاي تحصيل و وام هاي دانشجويي معطوف است. در واقع، همانطور كه سياست گذاران ايالات متحده در حال به روز رساني قانون آموزش عالي (Higher Education Act)، اصلي ترين قانون آموزش عالي در اين كشور، هستند مي توانند از فرصت بهره جسته و با ارائۀ اين شيوه هاي نوين آموزشي و رويكردهاي يادگيري و گسترش آن به مؤسسات آموزشي بيشتر، راهي جديد پيش روي آموزش عالي آمريكا بگذارند.

چه در ايالات متحده آمريكا و چه در استراليا، ‌بحث بر سر هزينه هاي آموزش عالي و چگونگي مديريت اين هزينه ها بسيار حياتي است. اما اين نبايد تمام بحث را تحت تأثير خود بگيرد. بازار كار جهاني تقاضاي رو به افزايشي براي كاركناني با پيشرفته ترين آموزش ها و مهارت ها دارد و همه ما بايد به دنبال فرصت هايي براي افزايش دانش و مهارت خود باشيم.

 

منبع: timeshighereducation.co.uk به نقل از موسسه اعزام دانشجو به استراليا "مدت"


نظرات