پذيرش دانشجوي كارشناسي در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتي اميركبير براي نيمسال اول تحصيلي 94-93 در مقطع كارشناسي از طريق آزمون سراسری براي پرديس هاي بين الملل دانشجو مي پذيرد.

ليست دوره‌ها و رشته هاي مورد پذيرش همراه با ظرفيت در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش اعلام شده است.

پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل صرفا از طريق آزمون سراسری سازمان سنجش صورت مي پذيرد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت هاي اعلام شده در هر رشته – گرايش ، كلاس آن رشته – گرايش تشكيل نخواهد شد.شهريه تحصيلي مطابق مصوبه هيئت امنا اين دانشگاه است.

دانشگاه صنعتي اميركبير فاقد امكانات خوابگاهي، رفاهي و كمك هزينه هاي تحصيلي مسكن و تغذيه براي پذيرفته شدگان دوره هاي پرديس بين الملل است و كليه دوره هاي پرديس بين الملل دانشگاه در مقاطع مختلف به زبان انگليسي ارائه می شود.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات