تحصيل در استراليا به همراه كار دانشجويي

درست است كه دستمزدها در استراليا نسبتاً بالاست، اما دستمزد شما به عنوان يك دانشجوي تمام وقت كفاف هزينه هاي تحصيل و يا حتي هزينه هاي زندگي در استراليا را نخواهد داد. با اين حال شما اين حق و اجازه را داريد تا به طور نيمه وقت كار كنيد. بگذاريد حقوق اشتغال شما در استراليا به عنوان دانشجوي خارجي را بيشتر بررسي كنيم.

آيا حين تحصيل در استراليا اجازه كار خواهم داشت؟

شما با داشتن ويزاي دانشجويي مي توانيد حين تحصيل در استراليا مشغول به كار نيز شويد. نوع ويزاي دانشجويي شما به مقطع تحصيلي شما بستگي خواهد داشت كه به صورت متقابل نوع ويزا بر حقوق كار شما تأثيرگذار خواهد بود.

در بيشتر موارد دانشجو اجازه دارد در بازه زماني آغاز تا پايان هر ترم 40 ساعت در 14 روز متوالي كار كند. در تعطيلات بين دو ترم به ميزان نامحدود مي توان كار كرد. قبل از شروع به تحصيل در استراليا ممكن است بتوانيد در كشور حضور داشته باشيد، اما نمي توانيد كار خود را شروع كنيد. از زمان آغاز ترم به طور رسمي، دانشجو اجازه كار پيدا مي كند. همچنين بايد سطح نمرات كسب شده در حين تحصيل در استراليا خوب باشد تا اجازه كار شما ادامه پيدا كند.

ويزاي تحصيلات تكميلي (دستۀ 573)

زماني كه مقطع تحصيل در استراليا كارشناسي يا كارشناسي ارشد آموزشي (master by coursework) باشد اين نوع ويزا را دريافت مي كنيد. با اين ويزا مي توانيد 40 ساعت در 14 روز متوالي در بازه زماني آغاز تا پايان ترم هاي تحصيلي كار كنيد، و در تعطيلات بين دو ترم به مدت نامحدود اجازه كار خواهيد داشت. هر نوع كاري كه بخشي از برنامه تحصيلي شما باشد در ساعات كاري مجاز شما محاسبه نمي شود، به اين معنا كه دوره هاي كارآموزي كه از طرف دانشگاه براي گذراندن آن موظف هستيد به عنوان ساعات كاري هفتگي شما محسوب نمي شوند. اما برخي كارهاي داوطلبانه كه دستمزدي هم بابت انجام آن به شما پرداخت نمي شود، جزء ساعات كاري هفتگي شما محسوب مي شوند.

كار-دانشجويي-استراليا

ويزاي دوره هاي پژوهشي (دستۀ 574)

زماني كه مقطع تحصيل در استراليا كارشناسي ارشد پژوهشي (master by research) يا دوره هاي دكترا باشد اين نوع ويزاي تحصيلي را دريافت مي كنيد. با اين ويزا شما به طور نامحدود مي توانيد كار كنيد. اگر پذيرش شما با دوره اي پيش نياز همراه باشد، در زمان گذراندن دورۀ پيش نياز تنها 40 ساعت در 14 روز متوالي مي توانيد كار كنيد. پس از اين كه وارد دورۀ اصلي شديد محدوديت ساعات كار برداشته مي شود.

چه نوع كاري مي توان انجام داد؟

به عنوان دانشجوي بين المللي مي توانيد در صنايع مختلف از جمله فروش، گردشگري، هتلداري، كشاورزي، بازاريابي، مشاغل اداري و دفتري به صورت نيمه وقت يا پاره وقت مشغول به كارشويد. همچنين در صورتي كه مدرك تحصيلي و سوابق كاري شما شرايط شغل مربوطه را برآورد، مي توانيد شغلي پاره وقت مربوط به رشته تحصيلي خودتان بيابيد.

علاوه براين ها مي توانيد به كارهاي داوطلبانه بدون دستمزد يا كارآموزي هاي بدون دستمزد يا با دستمزد مشغول شويد. كارهاي داوطلبانه يا بدون دستمزد در صورتي كه سودي به اجتماع برساند يا براي سازمان هاي غير انتفاعي انجام شود در محاسبه ساعات مجاز كاري شما وارد نمي شوند.

براي اين كه بتوانيد در استراليا كار كنيد بايد حتما شماره پرونده مالياتي داشته باشيد.


شماره پرونده مالياتي Tax File Number_TFN

شماره پرونده مالياتي، يك شماره ارجاع در دولت استرالياست كه از اين طريق وضعيت شغلي شما را پيگيري مي كنند تا ميزان پرداخت ماليات ساليانه شما را برآورد كنند. شما براي پذيرفتن شغل به اين شماره نياز خواهيد داشت.

تنها يك شماره ي پرونده مالياتي به شخص تخصيص داده مي شود و در صورتي كه شرايط شغلي شما تغيير كند نيازي به درخواست مجدد براي اين شماره نيست. از طريق وبسايت اداره ماليات استراليا مي توانيد براي دريافت شماره پرونده مالياتي اقدام كنيد.


كار-استراليا
كار-استراليا

 

كجا مي توان به دنبال كار گشت؟

تمام منابعي كه براي جستجوي شغل در اختيار دانشجويان استراليايي است در اختيار دانشجويان خارجي نيز هست. در هر دانشگاه معمولاً بردي مخصوص آگهي هاي شغلي وجود دارد. همچنين مي توانيد از وبسايت هاي معروف جستجوي كار مانند seek.com.au و يا Australian JobSearch استفاده كنيد. برخي از وبسايت ها به مشاغل مخصوص به رشته هاي تحصيلي خاصي اختصاص دارند از جمله pedestrian.tv كه مربوط به دانشجويان دوره هاي ارتباطات، رسانه، موسيقي و هنر است. برخي شبكه هاي حرفه اي بر زمينه اي خاص تمركز دارند مانند The Loop كه شبكه اي آنلاين است براي حرفه اي ها، دانشجويان و كارفرمايان كه پروفايل خودشان را آنجا مي سازند و نمونه كارهايشان را آپلود مي كنند و به دنبال كار مي گردند. روزنامه هاي محلي نيز آگهي هاي كاري فراواني دارند.

براي تحصيل در استراليا و اخذ پذيرش تحصيلي به مشاوره نياز داريد؟


 منبع: موسسه اعزام دانشجو به استراليا "مدت"


نظرات