جذب دانشجویان علوم تحقیقات در دکتری پژوهشگاه صنعت نفت

تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و آموزشي بين واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد و پژوهشگاه صنعت نفت با هدف استفاده بهينه و هم افزايي از توانمندي هاي طرفين براي شكل گيري مجموعه اي از طرح هاي پژوهشي، كاربردي و ملي به امضاء رسيد.

دكتر محمدرضا جعفري نصر، مشاور رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، با تاكيد بر اينكه الزامات و راهكارهاي قانوني براي همكاري هاي بيشتر بين مراكز آموزشي و پژوهشي فراهم است، گفت: به دليل قدمت و سابقه پژوهشگاه در سه حوزه بالادستي، پايين دستي و انرژي و محيط زيست در نفت بر آن شديم تا به عنوان گام اول براي شروع پروژه‌ها و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي مشترك تفاهم نامه‌اي با واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد به امضاء برسانيم.

جعفري نصر با اشاره به حضور اساتيد و مسئولين دانشگاه علوم و تحقيقات در جلسات و شوراهاي مختلف پژوهشگاه تصريح كرد: بايد از توانمندي‌ها و پتانسيل هاي طرفين به نحو شايسته‌اي در راستاي اهداف و سياست هاي وزارت نفت كه بيشتر معطوف به حوزه بالادستي نفت است، استفاده حداكثري كرد.

وي افزود: پس از انجام مذاكرات دو طرف، تفاهم نامه اي بين دكتر علي عباس پور، رئيس واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد و دكتر حميدرضا كاتوزيان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت به منظور انجام همكاري هاي مشترك و استفاده از امكانات دو جانبه اين دو مركز به امضاء رسيد و براي اجرايي شدن آن مقرر شد كميته مشتركي تشكيل شود.

اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه با اشاره به اينكه محورهاي توافق شده بيشتر در حوزه بالادستي نفت است، اظهار كرد: انجام پروژه هاي دانشجويي در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد، مشاركت در برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي نيز از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.

به گفته جعفري نصر انجام طرح ها و پروژه هاي پژوهشي ملي، استفاده از فرصت هاي مطالعاتي مصوب هيئت رئيسه پژوهشگاه، برگزاري سمينارها و همايش هاي بين المللي مشترك با توجه به زيرساخت هاي مشترك هر دو مركز از ديگر موضوعات مورد توافق طرفين است.

دكتر جعفري نصر با اشاره به برگزاري سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه صنعت نفت، گفت: اميدواريم اين دوره را به شكلي ساماندهي كنيم كه با مشاركت واحد علوم و تحقيقات، دانشجويان بيشتري جذب اين مركز شوند.

وي محورهاي فعاليت در چارچوب اين تفاهم نامه را شامل حوزه بالادستی و توسعه ميادين ، علوم زمين، اكتشاف و توليد ، حوزه پايين دستی و مهندسي شيمي ، انرژي و محيط زيست برشمرد.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات