جزییات طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تشریح جزییات طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی گفت:‌ کلیات این موضوع در کمیسیون به تصویب رسیده و جزییات آن از این هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضا صابری در خصوص بررسی طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا گفت: کلیات این طرح در جلسه کمیسیون آموزش مورد تصویب قرار گرفته است و از هفته جاری بررسی جزییات آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

این عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: مقاطع تحصیلات تکمیلی حوزه‌ی بسیار مهم علمی کشور است اما متاسفانه در مورد شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکترا قاعده مندی مشخصی وجود ندارد. در واقع هیچ ضابطه‌ای تعریف نشده است که شیوه سنجش و پذیرش دانشجو مشخص باشد و معمولا کارها سلیقه‌ای بوده و با تغییر دولت‌ها تغییر کرده است و چه بسا پاسخگوی شفافی هم در کشور وجود نداشته است.

وی ادامه داد: علی رغم این که در برنامه پنجم تکالیفی برای دولت در این زمینه مشخص شده است، اما دولت در قالب برنامه‌ی پنجم نتوانسته به وظایف خود عمل کند و اکنون برنامه‌ی پنجم در حال اتمام است و به همین خاطر این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

صابری تصریح کرد: با توجه به این که در حوزه‌ی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی سالهای متمادی قانون‌گذاری انجام می‌شده است و امروز قانون مشخصی به تصویب رسیده است. بنابراین مجلس به این جمع‌بندی رسید که در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز چنین کاری انجام شود.

این عضو کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش مجلس افزود: در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در مقطع ارشد و 250 هزار نفر در مقطع دکترا داوطلب وجود دارد که این مساله نشان دهنده‌ی مسیر آینده‌ی آموزش عالی در کشور است. به همین خاطر ضرورت دارد به لحاظ شیوه‌ی سنجش در کل کشور هماهنگی وجود داشته باشد و این هم جزء اصول نقشه جامع علمی کشور است.

نماینده‌ی مردم آزاد شهر و رامیان افزود: بنابراین طرح مذکور به دنبال انسجام و تمرکز در شیوه‌ی سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی است. در واقع در مقاطع ارشد و دکترا بصورت ناپیوسته انجام می‌شود. البته تعداد کسانی که به صورت پیوسته در این مقاطع تحصیل می‌کنند خیلی زیاد نیست و موضوع این قانون هم نمی‌باشد.

صابری درباره این که آیا سوابق تحصیلی افراد در مقاطع ارشد و دکترا لحاظ خواهد شد، گفت: سوابق آموزشی قطعا در مقاطع ارشد و دکترا حائز اهمیت است و همینطور سوابق پژوهشی می‌تواند اهمیت یابد گرچه هیچگاه در مقطع کارشناسی به دنبال سوابق پژوهشی نبوده‌اند.

به گفته ی وی پس از بررسی جزییات این طرح، رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاري ايسنا


نظرات