اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MHLE - آزمون زبان وزارت بهداشت

ثبت نام بیست و چهارمين دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE، از روز شنبه 25 مرداد ماه آغاز می شود.

طبق تقويم آزمون زبان وزارت بهداشت، اين آزمون 20 شهريور 1393 برگزار خواهد شد كه ثبت نام آن، پس از اعلام نتایج آزمون دوره بیست و سوم در ساعت 18 روز شنبه 25 مرداد آغاز خواهد شد.

بیست و چهارمين آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در حوزه شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز برگزار خواهد شد.


نظرات