برگزاری اولین آزمون ملی برای دانش آموختگان پزشکی

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تدوین آیین نامه آزمون ملی برای دانش آموختگان پزشکی گفت: برای اولین بار این آیین نامه برای رشته پزشکی تدوین شد.

دکتر سلیمان احمدی افزود: با توجه به اینکه دانش آموختگان خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی نیاز به ارزشیابی مهارتی و علمی دارند، این ارزشیابی نیازمند آیین نامه است. برای همین منظور پیش از این برای رشته داروسازی این کار انجام می شد، به تازگی نیز برای رشته دندانپزشکی ابلاغ شد و برای اولین بار هم برای رشته پزشکی آیین نامه تدوین شد.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه آزمون ملی برای دانش آموختگان پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی ارزشیابی تدوین شده و به زودی در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت قرار داده می شود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: آزمون ملی پزشکی شبیه آزمون ملی دندانپزشکی خواهد بود و برای ارزشیابی دانش آموختگانی که بعد از آگوست 2009 آموزش خود را در خارج از کشور آغاز کرده اند اعمال می شود.

وی درباره وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور گفت: برای رسیدگی به وضعیت این دانشجویان و همچنین ارزیابی وضعیت دانشگاه های خارجی چند کشور در اولویت بازدید قرار دارند که با هماهنگی وزارت امور خارجه و همراهی وزارت علوم، هیات هایی از ایران به آن کشورها سفر می کنند.

احمدی یادآور شد: کشورهای هند، امارات متحده عربی و بلاروس در اولویت بررسی رشته های علوم پزشکی و دانشگاه ها هستند اما با توجه به تعداد زیاد دانشجویان ایرانی در سایر رشته ها، هیات های بازدید متشکل از کارشناسان وزارت علوم و وزارت بهداشت خواهند بود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر سفرا و نمایندگی های ایرانی در خارج از کشور هم که به تازگی جلساتی با وزارتخانه های علوم و بهداشت داشتند درخواست اکید داشتند که هیات های مشترک دو وزارتخانه از وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور بازدید به عمل آورند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات